Kungsgatan, Lindesberg. Foto:Damast/Wikimedia
Publicerat 27 november, 2017

Renare luft i Lindesberg

Halterna av vissa luftföroreningar i Sverige är fortfarande så höga att de skadar människors hälsa. Men en färsk undersökning från Arbets- och miljömedicin i Örebro är i alla fall positiv. I Lindesberg har halterna minskat.

Mätningarna i Lindesberg har skett med invånarnas hjälp. Utrustade med personlig mätutrustning registrerades den exponering 40 personer utsattes för under dygnet. Några hade även mätutrustning i sina vardagsrum. Dessutom togs prover utomhus i centrala Lindesberg.

[ Annons ]

– Vi har mätt på flera olika sätt för att få en helhetssyn på Lindesbergs luftkvalitet och för att kunna jämföra med äldre mätningar. Det hade vi inte kunnat göra utan hjälp från invånarna i Lindesberg, säger Ann-Christine Mannerling, yrkes- och miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Resultatet är glädjande. Bilavgaser, industrier, vedeldning samt slitage från bildäck och vägmaterial är vad som står för den största spridningen av skadliga ämnen i våra städer. De flesta av dessa ämnen har minskat i Lindesberg sedan 2005.

– Att andas in dessa ämnen är onödigt och kan orsaka hälsoproblem för invånarna. Därför är det positivt att utvecklingen går åt rätt håll, säger Ann-Christine Mannerling.

Hon konstaterar att det är svårt att peka ut någon särskild orsak till de förbättrade värdena. Förbättringen ligger i linje med den allmänna utvecklingen med mindre eldning, renare bilar och så vidare.

Men det betyder inte att allt är frid och fröjd. De personburna mätningarna visar att halterna av kvävedioxid har ökat sedan 2005 och att halter över de rekommenderade lågrisknivåerna förekommer.

– Mycket i resultatet ser bättre ut nu än vad det gjorde 2005, men att minska halterna ännu mer skulle leda till fler hälsovinster. De personburna mätningarna visade till exempel på högre halter än de stationära mätningarna, så det är viktigt att fortsätta med fler mätningar för att få en klarare bild av luften som invånarna utsätts för, säger Ann-Christine Mannerling.

Mätningarna är finansierade av Naturvårdsverket och är en del av det nationella projektet Hälsorelaterad miljöövervakning (Hämi). Ann-Christine Mannerling menar att resultatet från Lindesberg är viktigt för att kunna jämföra luften i storstäder med mindre städer.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]