Kungliga operan i Stockholm. Foto: Urban Jörén.
Publicerat 27 juni, 2024

Planerna för renovering av operan går vidare

Statens fastighetsverk (SFV) får 325 miljoner kronor av regeringen för projektering inför renovering av Kungliga operan i Stockholm.

Regeringen har nu gett klartecken för projektering, alltså utrednings- och förberedelsearbete, för vilket Statens fastighetsverk får upp till 325 miljoner kronor. Regeringen ger också SFV ett tilläggsuppdrag att ta fram ytor så att Kungliga Hovkapellet kan ha repetitionslokaler i operabyggnaden.

– Vi hemställde hos regeringen i februari 2024 om medel till projektering och är glada över det positiva beskedet. Nu kan vi fortsätta förbereda den omfattande renoveringen av operabyggnaden. Projekteringsarbetet startar direkt efter semestrarna, säger Max Elger, generaldirektör vid SFV.  

[ Annons ]

I juni 2023 gav regeringen SFV i uppdrag att göra en förstudie om en total renovering av operabyggnaden och öka volymen i en mindre omfattning. Uppdraget var att anpassa byggnaden för att fungera för hyresgästernas verksamheter under lång tid.

SFV redovisade förstudien i en rapport i april 2024. I rapporten föreslog SFV att en del ändringar verksamhetsytorna skulle göras för att förbättra logistik och arbetsmiljö. Vidare föreslog SFV att operabyggnadens volym ska utökas för att bland annat få plats med en ny scen för barn och unga samt nya övningsrum.

Enligt det förslaget skulle delar av Kungliga Operans verksamhet, bland annat repetitionslokaler för Kungliga Hovkapellet, flyttas till andra lokaler utanför operabyggnaden. Det mottogs med kritik från Operans ledning, som menade att en flytt av Hovkapellets repetitioner skulle bli en ”en logistisk mardröm”.

Nu ska SFV nu se över ytorna ännu en gång och hitta en lösning så att Kungliga Hovkapellet kan behålla sina repetitionslokaler i operabyggnaden. Det skulle också innebära att Operans behov av lokaler på andra ställen minskar.

– Vi vill skapa ändamålsenliga lokaler för både Kungliga Operan och Operakällaren, bevara byggnadens kulturhistoriska värden, hålla nere kostnaderna och begränsa stängningstiden. Målet är att vi ska få en varsamt uppdaterad, anrik nationalscen för opera och balett, i allra bästa skick, när renoveringen är genomförd, säger Max Elger.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]