Johan Tengelin, vd Magnolia Bostad, Jennie Nilsson, bostadspolitisk talesperson Socialdemokraterna, Mikael Eskilandersson, bostadspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna, Viktor Mandel, vd Hemvist Förvaltning och Tomas Ernhagen, chefsekonom Fastighetsägarna.
Publicerat 27 juni, 2024

Duckade krasch på Almedalens scen

Den som hade hoppats på tydliga besked från politiken om reformer på hyresmarknaden blev antagligen besviken när frågan hur vi ökar byggandet av hyresrätter tog plats på en av Almedalsveckans scener.

Bostadskraschen – de flesta i publiken hade förmodligen relativt bra koll på läget.

Grön omställning i norr och tillväxt i storstäder hotas. Företag som inte kan rekrytera kompetens på grund av bostadsbrist.

[ Annons ]

Etc.

Framför kurvor, som alla pekade brand nedåt, fördjupade Ted Lindqvist, vd Evidens, orsakerna till vad han sammanfattade som ”en historisk kollaps i bostadsbyggande”. Detta med en för dagen bandagerad hand efter en krasch – en idrottsrelaterad sådan dock.

– På den hyrda marknaden är det trots allt en relativt stabil efterfrågan. Men vi ser ett fall i nyproduktionen, konstaterade Ted Lindqvist.

Men i hettan framför scenen var det nog snarare lösningarna som de flesta törstade efter.

Jennie Nilsson, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, uttryckte stor oro för det uppkomna läget. Inte minst ur ett arbetsmarknadsperspektiv, där hon såg risker för ett svårläkt kompetenstapp i byggsektorn. Lösningarna hon hade med sig var ett produktionsstöd riktat mot industrietableringar och studentbostäder. Och möjligheten för staten att kliva in och dela riskerna med hjälp av byggkrediter.

Även Mikael Eskilandersson, bostadspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, försäkrade att det finns krisinsikt både i det egna partiet och den regering man stöttar. Han hade med sig ett löfte om att den första delen i den efterlängtade utredning som ska återställa presumtionshyrans funktion kommer redan i september. På det de regelförenklingar och annat som sedan länge aviserats.

Lösningar från både höger och vänster som var långt ifrån tillräckliga enligt branschens representanter på scenen.

Statliga stöd är inget Johan Tengelin, vd Magnolia Bostad, anser sig behöva.

– Vi behöver långsiktiga spelregler. Inte minst behöver vi ta tag i den förhandlingsordning som skapar enorm frustration och osäkerhet på marknaden. Där måste lagstiftaren ta sitt ansvar så att vi får en modell som fungerar.

Viktor Mandel, vd Hemvist förvaltning, fick frågan om det ändå inte finns andra lågt hängande frukter att ta tag i innan den större frågan om hyressättning.

– Men hyressättningssystemet är en lågt hängande frukt. Det är egentligen ganska lite som krävs för att vi ska känna oss trygga med hyrorna. Det handlar om att de överenskommelser vi träffar med våra hyresgäster ska stå sig. Nu skapar de årliga hyresförhandlingar stora osäkerheter, menade han.

Viktor Mandel menade att det är en missuppfattning att det skulle handla om höjda hyresnivåer.

– Där är vi redan på en nivå där vi man bygga, och hyresgästerna efterfråga. Det är osäkerheten där en dom plötsligt kan kapa tio procent av lönsamheten som är problemet, sa Viktor Mandel.

Tomas Ernhagen, chefsekonom Fastighetsägarna, förklarade att utredningen om presumtionshyra – om än viktig – bara löser en del av problematiken. Den största risken på hyresbostadsmarknaden ligger i utvecklingen i årliga hyresförhandlingarna.

– Från 2016 har förvaltningskostnaderna ökat med drygt 50 procent, hyrorna bara med 14 procent.

Från sidan menade Kent Persson, samhällspolitisk chef Heimstaden, att affärerna länge gått att få ihop tack vare ränteläget. Men nu kan politiken inte längre ducka de underliggande strukturella problemen.

Mikael Eskilandersson menade att man inte alls duckar.

– Vi tittar hela tiden på hur systemet fungerar. Men jag är inte beredd, bara för att fler förhandlingar går till skiljedomsförfarande, att kasta ut hela systemet. Det vi möjligen kan tänka oss är att skruva lite på det system som redan finns, sa Mikael Eskilandersson.

Oppositionen då?

– Jag förstår behovet av långsiktiga förutsättningar. Därför har vi föreslagit en nationell handlingsplan för bostadspolitiken med blocköverskridande överenskommelser, sa Jennie Nilsson.

Hon var kritisk mot att regeringen enligt henne tagit för lång tid på sig att komma igång att utreda presumtionshyressystemet. Men nu menade hon sig inte ha några skäl att misstro att det kommande förslaget ska kunna göra skillnad.

Men om fri hyressättning i nyproduktion var det tydligt nej.

– Min största invändning är att det skulle öka segregationen. Det andra är att det bara skulle leda till ett marginellt ökat byggande.

Jennie Nilsson hänvisade till Ted Lindqvists kurvor som visar ett jämviktsläge för hyror i nyproduktion.

Varpå Viktor Mandel återupprepade varför det sett ur ett fastighetsägarperspektiv ganska litet handlar om höjda hyresnivåer.

– Det är inte där problemet är. Utan att vi behöver en förutsägbar uppräkning över tid och att kunna anpassa hyror till rådande nivå när en lägenhet blir tom.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]