Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna, Rebecka Wallenstam, uthyrningschef Wallenstam, Erik Elmgren, förbundschef Hyresgästföreningen, Mariette Hilmersson, vd Wilhelm, Carl-Johan Bergström, förhandlingschef Hyresgästföreningen och Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.
Publicerat 26 juni, 2024

Överens om att tuffa förhandlingar väntar

Från bägge sidor betonade man vikten att hålla sig till gemensamma spelplanen. Men väl där var man från både fastighetsägar- och hyresgästhåll överens om att det kommer bli tufft.

Det typiska samtalet på någon av Almedalens scener är det där mellan 5,09 personer (exakt statistik för i år) är alldeles oerhört överens om vikten av att samverka kring den oerhört viktiga fråga som satts som rubrik.

Tämligen konfliktfritt med andra ord.

[ Annons ]

Men med tanke på hur upprört det var när den ena parten (fastighetsägarna) för några veckor sedan aviserade att man ämnade dra igång hyresförhandlingar rekordtidigt, borde ändå seminariet Hur blir nästa års hyresförhandlingar? bjuda viss friktion. 

Det på Almedalsseminariet snarast obligatoriska påkallandet av samverkan var här utbytt mot tillit.

– Det är tuffa diskussioner i alla samhällssektorer idag och det kommer vara så ett par år framöver. Men då är det viktigt att det finns ett ramverk för den här typen av förhandlingar. Och det finns det nu med tvistelösning, medling och vägledning, sa Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna.

Han drog paralleller med pågående fotbolls-EM och betonade betydelsen av en tydlig spelplan.

– Men det som saknas, inte minst i år, är tillit. Kan man inte lita på varandra vid förhandlingsbordet är det mycket svårt att komma i mål. Det är viktigt att man inte trixar och spelar vid sidan av spelplanen, sa Anders Holmestig.

Och det menade å andra sidan Hyresgästföreningen att man just gjort.

Oväntat och märkligt, sa Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen, om att Fastighetsägarna på vissa orter redan påkallat förhandlingar.

– Bläcket hade inte ens torkat på förra årets förhandling. Det finns en ordning som man bör hålla på, argumenterade Erik Elmgren.

Anders Holmestig bollade tillbaka att Hyresgästföreningen själva velat att förhandlingarna ska ske i så god tid som möjligt.

Så nog fanns här faktiskt en för Almedalsveckan rätt ovanlig och engagerande konflikt i rummet. Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, såg till att vrida upp temperaturen ytterligare ett par snäpp i det medeltida Kronstallet, fullsatt av besökare.

– Ofta finns det inte någon som helst avsikt att förhandla. Vi skulle kunna erbjuda vad som helst i hyresväg, ändå vill man att det ska gå till skiljedomsförfarande för att få ett facit som man sen tror ska lösa kommande förhandlingar.

Ett fånigt och märkligt uttalande, menade Anders Holmestig.

– Alla som går in i förhandlingar vill såklart hitta lösningar. Att påkalla förhandlingar tidigt handlar inte minst om att undvika retroaktiva hyror.

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, betonade att en stor del av de kommunala bolagen i tvååriga uppgörelser redan förhandlat hyran för kommande år på ett snitt runt 4,5 procent.

– Även om vi inte ska prata i termer av ett märke, så är klart att det kommer att få konsekvenser för de andra företagen.

Så även om det inte förhandlades procentsatser på seminariet så, om man ska tro Anders Nordstrand, kommer de kommande förhandlingarna att cirkla runt 4.5 procent.

Något som Mariette Hilmersson, vd Wilhelm, menade kan innebära en stor fara.

– Det kommer vara tuffa förhandlingar eftersom så mycket står på spel. Vi får förfrågningar från allmännyttor som behöver sälja fastigheter som man inte längre har råd att ha kvar. Om det då sätts märken spelar man ner hela förhandlingssystemet. Då kan det vara ett bolag på en ort som sätter ramarna för andra bolag med helt andra förutsättningar, sa Mariette Hilmersson.

Hon lyfte också behovet av att fortsätta samtalet mellan de årsvisa förhandlingarna.

– Inte minst när det gäller hållbarhet. Där vi tillsammans kan fundera hur vi kan skapa incitament för att återbruka mera, sa Mariette Hilmersson.

Där höll Carl-Johan Bergström med om att bruksvärdessystemet behöver utvecklas.

– Vi måste komma bort från gamla hjulspår och hitta sätt att premiera förvaltningskvalitet.

Annars var man nog mest överens om att man kommer vara ganska så oense när förhandlingarna drar igång på riktigt i höst.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]