Mårten Pappila, Analytiker på Prognoscentret.
Publicerat 28 juni, 2024

Långsam återhämtning för bostadsbyggandet

Den senaste byggstatistiken från Prognoscentret visar att byggandet har återhämtat sig de senaste månaderna. Men under 2024 blir det ändå en minskning av det totala byggandet.

Den senaste byggstatistiken omfattar april och visar att det totala antalet påbörjade bostäder uppgick till cirka 1 900, en ökning med 1 procent jämfört med i fjol. Sett till jan-april så påbörjades 10 850 bostäder, vilket är 36 procent fler än samma period förra året.  

– Det är i linje med våra tidigare prognoser där vi förväntar oss en ökning av byggstartade bostäder under 2024. Sjunkande inflation, stundande räntesänkningar, ökade reallöner och stärkt sentiment bidrar till att investeringarna i byggmarknaden väntas vända uppåt under 2024, om än i långsam takt. Tittar vi regionalt ser vi att det är Stockholm som har bidragit mest till ökningen i inledningen av 2024, säger Mårten Pappila, Analytiker på Prognoscentret.. 

[ Annons ]

Beviljade bygglov för bostadshus (inkl. fritidshus) har dock sjunkit. Byggloven uppgick i april till omkring 305 000 kvadratmeter, vilket är 1 procent lägre än samma period förra året. Under jan-april 2024 så uppgick byggloven till 1 110 000 kvadratmeter, en minskning med 10 procent jämfört med motsvarande period 2023.   

– Även fast nybyggnationen av bostäder ökar nu så väntas däremot nivån fortsatt vara lägre några år framöver jämfört med det historiska snittet. Det är ett ökat byggande av lägenheter som står för det stora bidraget till ökningen av bostadsbyggandet i början av 2024. Ökningstalen är ganska kraftiga i inledningen av 2024 och det troliga är att det lugnar ner sig lite under resten av 2024 då det skulle kunna vara lite av en ketchupeffekt efter ett otroligt tufft 2023.

När det gäller nybyggnationen av lokaler så har den varit hög sedan 2021 om man jämför med historiskt snitt. Den generellt förhöjda industriella aktiviteten i landet; de gröna industrisatsningarna i Norrland, fortsatt stora behov av effektiva lager- och logistiklösningar samt stora offentliga investeringsbehov till följd av den demografiska utvecklingen och det befintliga fastighetsbeståndets åldersstruktur, är det som driver byggandet mest. Vårdbyggnader går ganska bra på grund av några stora sjukhusbyggen, men kommersiella lokaler som kontor, affär, hotell- och restaurang går sämre.

– Nivån på nybyggnationen för lokaler totalt gick ned något under 2023 och beviljade bygglov visar en nedgång i början av 2024. Vi förväntar oss att nybyggnationen totalt sett minskar under 2024 för att sedan återhämta sig något under 2025 och 2026. Nivån på nybyggnationen kommer under dessa år vara lägre än åren 2021-2023, men ändå högre än det historiska snittet, säger Mårten Pappila.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]