Jimmy Bengtsson, koncernchef Veidekke, Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan, Johanna Wikander, hållbarhetsutvecklingschef Einar Mattsson, Katarina Luhr, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet, Veronica Eade, enhetschef Energimyndigheten och Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna.
Publicerat 25 juni, 2024

Många, men stora, frågor om EPBD

Mer frågor än svar. Men det ligger också i sakens natur när EU:s energieffektiviseringsdirektiv diskuteras.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv och direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) kommer onekligen att ställa hårda krav på renovering av det befintliga fastighetsbeståndet. Exakt vilka krav som kommer att ställas på fastighetsägare är ännu inte klart. Det även om det på olika håll sprids uppgifter både om vad som ska göras och vad det kommer att kosta.

Ingen skugga må falla på panelmedlemmarna när saken diskuterades under ett seminarium i Almedalen. Men det var betydligt fler frågor än svar. Vilket också ligger i sakens natur då mycket återstår innan direktiven kan implementeras i Sverige.

[ Annons ]

Dock inga små frågor.

– Vi behöver verkligen göra analysen vilka fastigheter det är som berörs. Är det hus på attraktiva marknader med höga fastighetsvärden som kan användas för att ta lån? Kan de som bo i husen? Kommer kraven att gälla de som redan har det svårast? Detta är en fråga vi kommer att behöva hantera även om vi inte egentligen vet vilka som kommer att träffas, sa Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Även om det återstår många frågetecken var seminariet utmärkt sammanfattning av vilken stor fråga fastighetsbranschen har framför sig. Det inspelade samtalet kan med fördel ses här.

Nu representerade också flera av paneldeltagarna bolag som kommit långt med energieffektivisering.

– Egentligen betyder detta ingenting för oss. Så jag undrar ju lite vad jag gör här. Nu skryter jag väl lite, men det där jobbet påbörjade vi för 15 år sedan och har nu nästan inga fastigheter som berörs av kraven, konstaterade Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Men paneldeltagarna fick ändå avsluta med att kort sammanfatta vad de ser som viktigast för att Sverige ska klara de kommande kraven. Några av svaren:

– En plan som inte sätter vare sig privatpersoner eller företag i ekonomiska svårigheter. Där behöver våra politiker tänka till hur det ska fungera, sa Jimmy Bengtsson, koncernchef på Veidekke.

– En balanserad implementering av direktivet med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, sa Johanna Wikander, hållbarhetsutvecklingschef på Einar Mattsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]