Med fokus på byggandet

INTERVJU Ett ökat fokus på byggprocessens klimatbelastning kastar ett helt annat ljus på fastighetssektorns hållbarhet. Vi samlade tre hållbarhetschefer, och en blivande, för ett samtal kring de utmaningar de står inför.

Opinion

Förvaltning

OK med OVK?

FÖRVALTNING När OVK infördes 1991 var syftet att säkerställa ett bra inomhusklimat samt att ventilationen fungerar som den ska. Men nu höjs röster för att lagstiftningen halkat efter och att nya lagar bör införas. Kanske är det dags att ersätta OVK med nåt nytt?

”Vi måste ta fram hållbara lösningar som faktiskt efterfrågas”  

Återbruk Bygg- och fastighetsbranschen kan bli bättre på att ta fram hållbara lösningar, samtidigt som man måste värna om byggnadsområdets kulturarv. Åsikterna om hur svenska byggen kan bli mer cirkulära och bättre på återbruk gick isär under en paneldiskussion som arrangerades av White Arkitekter.
2019-10-10

Diös utvecklar campus i Borlänge

Utveckling Högskolan Dalarna i Borlänge flyttar in till de centrala delarna av staden. Utvecklingen av Diös fastighet Mimer inleds så snart planprocessen är klar och bygglov har vunnit laga kraft.
2019-10-08

Marknadsplats för ett energiskt utbyte dygnet runt

Energi En digital marknadsplats för energi där el, värme och kylning flödar mellan fastigheter. Det testas just nu i ett projekt som leds av Chalmers.
2019-10-02

Nu ställs nya krav på individuell mätning

Energi Turerna har varit många och långa, men nu verkar EU:s krav om individuell mätning och debitering bli verklighet i Sverige. Antas det rådande förslaget påverkas drygt 14 procent av Sveriges flerbostadshus.
2019-09-27

Mimer vill få fler hyresgäster att sopsortera

Kampanj I september startar Mimer en informationskampanj som vill uppmuntra alla hyresgäster att sortera sina sopor. Kampanjen sker till största del i sociala medier och som utomhusreklam.
2019-09-26

Lagerhållning minskar energikostnaderna

Energi Lagring av energi engagerar både energiföretag och fastighetsägare. På senare år har flera samarbeten inletts. Fördelarna är både en miljöbesparing och sänkta energikostnader.
2019-09-25

Transaktion

Selhall utvecklar tre nya gruppboenden

Förvärv Sehlhall Fastigheter köper en fastighet i Ljusdal med målet att uppföra ett gruppboende. Parallellt uppför man även två gruppboenden i Eskilstuna.
2019-10-21

Gladsheim köper i Karlskoga

Förvärv Gladsheim Fastigheter förvärvar 76 lägenheter i Karlskoga. Förvärvet sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärde ligger på 51 miljoner kronor.
2019-10-17

Hotell och restauranger håller stadskärnorna vid liv

Handel En svag, men trots allt en ökning av försäljningen i svenska stadskärnor. Men vissa branscher har det tufft. Det visar Cityindex för 2018 som presenterades på Nordic Property Expo.
2019-10-16

Bygg

Skanska bygger sjukhus i Göteborg

Bygg Skanska bygger nya Högsbo specialistsjukhus i Göteborg. Beställare är Västra Götalandsregionen, Västfastigheter och kontraktet är värt cirka 1,1 miljarder kronor.
2019-10-21

Serneke bygger bostadsrätter i Ystad

Bostadsrätt Serneke bygger 20 bostadsrätter i Västra sjöstaden, Ystad. Ordersumman ligger på omkring 35 miljoner kronor och byggstart är planerad till januari 2020.
2019-10-18

Peab bygger badhus i Kristianstad

Badhus Peab bygger ett badhus på Näsby i Kristianstad. Kontraktssumman uppgår till 468 miljoner kronor och beställare är Kristianstads kommun.
2019-10-18

Kraftsamling i Skellefteå

Stadsutveckling Skellefteå gräver guld igen. När batteritillverkaren Northvolts kommer till stan är det inte bara en fabrik som ska uppföras. Nu byggs hela staden om.
2019-10-18

Riksbyggen vinner markanvisning i Trollhättan

Bostäder Riksbyggen planerar att bygga 40 bostäder i Trollhättan. Detta sedan man vunnit en markanvisning i området Lärketorpet.
2019-10-17

Botrygg tilldelas mark i Uppsala.

Bygg Botrygg fått en option för cirka 125 hyresrätter i Rosendal i Uppsala. Ett projektförslag ska nu tas fram, varefter ett markanvisningsavtal kommer tecknas.
2019-10-11

”Vi måste ta fram hållbara lösningar som faktiskt efterfrågas”  

Återbruk Bygg- och fastighetsbranschen kan bli bättre på att ta fram hållbara lösningar, samtidigt som man måste värna om byggnadsområdets kulturarv. Åsikterna om hur svenska byggen kan bli mer cirkulära och bättre på återbruk gick isär under en paneldiskussion som arrangerades av White Arkitekter.
2019-10-10

Karriär