Nils Styf, vd på Hemsö, menar att arbetet med trygghet ska bedrivas av ägarna själva. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 24 juni, 2024

”Tillsammans med allt annat är det en viktig pusselbit”

Gräv där du står. Nils Styf, vd på Hemsö, menar att fastighetsbolag ofta inte behöver gå långt utanför den egna affären för att stärka tryggheten. Men samverkan är också viktigt – som i arbetet med Tensta gymnasium.

Nils Styf hamnar ofta i samtal med branschkollegor som insett att det är dags att leverera social hållbarhet. Att sponsra det lokala fotbollslaget eller erbjuda läxhjälp är inga dåliga saker. Men Nils Styf, som är vd på samhällsfastighetsbolaget Hemsö, menar att det ger betydligt större utväxling om man utgår från själva grunden – ägandet.

Tensta gymnasium hade stått tomt sedan 2019 när Hemsö tog över fastigheten från Stockholm stad 2022.

[ Annons ]

– Du ser hur man satt galler för alla fönster? De ska bort! Man gjorde det såklart för att det var en massa inbrott. Problemet är bara att på så vis blir byggnaden som ett mörkt fort som skickar signaler om att det är en otrygg plats.

Innan Hemsö skrev på köpekontraktet fanns det många idéer vad man skulle kunna göra med byggnaden. Mest uppmärksammat var planerna på att biståndsmyndigheten Sida skulle flytta dit.

– När vi köpte var många rädda att vi skulle riva. För det första så får vi inte det. Men varför skulle vi? Det är fantastiskt välbyggt!

Det finns inget elevunderlag om det inte finns en bra skola, och det finns ingen skola utan elevunderlag.

Tensta gymnasium invigdes 1984. Den i dag blåklassade byggnaden ritades av arkitekten Gösta Uddén och räknas, med sin blandning av modernism och inslag av asiatisk arkitektur, som skolarkitektens sista mästerverk.

Bara att få dit någon som helst verksamhet skulle i sig vara ett steg mot ökad trygghet. Men en uttalad strategi i valet av hyresgäster ger såklart större utdelning. Stockholms stad gjorde dock bedömningen att det inte fanns elevunderlag för att åter driva en skola.

– Fast vi delade inte deras bedömning. Det blir ju lite av ett moment 22. Det finns inget elevunderlag om det inte finns en bra skola, och det finns ingen skola utan elevunderlag, säger Nils Styf.

Det bor 90 000 invånare i Järva stadsdelsområde, vilket Tensta är en del av, med en i genomsnitt yngre befolkning än Stockholm som helhet. Ganska snart hittade Hemsö en aktör som tyckte att det borde räcka. Nu har man ett sjuårigt hyresavtal med Järva gymnasium, som drivs av den ideella och icke-vinstdrivande stiftelsen Roya Foundation. I höst är det upprop för den första årskullen.

– Genom att göra samma sak som på alla andra drygt 150 ställen där vi äger skolor kan vi bidra till att bygga trygghet kopplat till vår affärsverksamhet. Det löser såklart inte allt. Men tillsammans med allt annat som görs är det en viktig pusselbit.

Tensta är, tillsammans med grannarna Rinkeby och Husby, fortfarande med på polisens lista över särskilt utsatta områden. Brottsförebyggande rådet har utvecklat en fasmodell för att förstå förutsättningar för såväl brottsbekämpande som förebyggande arbete i ett område. En poäng är att det kan vara direkt kontraproduktivt att prioritera brottsförebyggande arbete för tidigt.

– Men skolan inte är det första vi gör här, inflikar Nils Styf.

År 2019 förvärvade Hemsö det pågående bygget av ett nytt polishus i Rinkeby. Högre polisiär närvaro var efterlängtat. Ser man till statistiken minskade antal skjutningar i Järvaområdet med över 50 procent mellan 2021 och 2023.

Även om Nils Styf poängterar att man inte haft en uttalad strategi, kanske man kan påstå att Hemsö med polishuset säkrat upp så att området ska vara redo för förebyggande åtgärder i fas två och tre.

Det är jätteviktigt att inte jobba i enskilda silos. Det behövs åtgärder på flera plan.

En stor del av pusslandet, där Nils Styf åter betonar att Hemsö bara är en av bitarna, sker via BID-samarbetet Fastighetsägare i Järva.

– Det är jätteviktigt att inte jobba i enskilda silos. Det behövs åtgärder på flera plan.

Men kanske viktigast av allt är att arbeta nära civilsamhället. Tur då för Nils Styf och Hemsö att Järva kryllar av föreningar.

– När vi köpte var det helt tomt här. Men vi hade en tydlig vision om att skapa ett utbildningscenter. Vi kan skapa möjligheterna, men det är inte vi som sitter på lösningarna, säger Nils Styf.

4 frågor till Nils Styf

1. Varför tror du att så många upplever sina bostadsområden som mindre trygga?

– Det främsta är såklart den ökande kriminaliteten. Men upplevelsen av den fysiska miljön spelar också en betydande roll. Lokaler som står mörka och tomma skapar otrygghet.

2. Vad är det i första hand som lett till det?

– En viktig orsak är att samhället dragit sig tillbaka, att områden tappat tillgång till service. Det skapar en känsla av övergivenhet, som kan jämföras med vad som sker på många bruksorter, när verksamheter stänger och flyttar därifrån.

3. Ge tre konkreta åtgärder på hur tryggheten kan förbättras?

– Att förbättra den fysiska miljön är viktigt, bättre belysning, ta bort galler, håll det städat och se till att få bort mörka hörn. Samarbeta mera! Det kan låta flummigt, men för oss är Fastighetsägare i Järva oerhört viktigt för att utbyta tankar och idéer och undvika silotänk. Och som jag redan varit inne på – arbeta för att få tillbaka service, både i offentlig och privat regi.

4. Var bor du och är du själv trygg där du bor?

– Bor på Östermalm, uppväxt i norra Botkyrka. Jag har känt mig trygg på båda ställena, men märker tydligt av hur våldet kommit allt närmare överallt. Jag upplever mindre trygghet nu än för fem år sedan.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]