Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Södertälje anser att ebo-lagen är ett av grundproblemen. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 24 juni, 2024

”Det ligger ett stort ansvar på staten”

Boel Godner, socialdemokratiskt kommunalråd i Södertälje, har sagt det förr – och säger det igen. Ebo-lagen har allvarligt försvårat integrationen i landet.

Letar man ebo-lagen och Boel Godner i mediearkivet Retriever, där de flesta artiklar i media samlas, kommer det upp cirka 700 träffar från år 2011 till maj 2024 då denna artikel skrivs.

Det var 2011 som hon blev kommunalråd i Södertälje, och Boel Godner insåg snabbt att Södertälje inte kan fortsätta ta emot flyktingar som väljer att bosätta sig i kommunen, eftersom där redan finns släktingar, vänner och en kultur man är van vid hemifrån.

[ Annons ]

Orimligt då, ansåg Boel Godner, och orimligt än i dag.

– Trots av vi uppvaktat alla regeringar och ansvariga ministrar så har det inte skett någon lagändring. Och resultatet är att det vuxit upp en svart bostadsmarknad där lägenheter används som affärsobjekt och även en svart arbetsmarknad där många utnyttjas. Det skapar förstås otrygghet i vissa av våra områden.

Hon lägger även stort ansvar på staten för att det inte gjorts en regelrätt folk- och bostadsräkning som ”en gång för alla visar att rätt person bor på rätt adress” och att man tog bort den kommunala förköpsrätten av fastigheter 2010.

– Nu ser vi att kriminella köper fastigheter av privata fastighetsägare eller att strategiska fastigheter kan hamna fel händer.

Som tingsrättshuset i Södertälje där huvudägaren i bolaget som köpt fastigheten utreds för omfattande ekonomisk brottslighet.

Nu ser vi att kriminella köper fastigheter av privata fastighetsägare eller att strategiska fastigheter kan hamna fel händer.

Fast även om Södertälje ofta hamnat i fokus när det handlar om kriminalitet och otrygghet så pekar Boel Godner på att den sanna identiteten är som en av landets viktigaste industri- och sportstäder.

– Det är en liten klick som förstör för andra. Att vi sedan är offentliga med våra insatser och att vi på många sätt var först med samverkan med polis och andra myndigheter, skapar väl en bild av att det sker mer här än på andra platser, säger hon med en suck.

Hon radar upp en mängd insatser som kommunen initierat. Det är en socialtjänst som jobbar tätt med polis, rutiner för att upptäcka korruption och otillbörlig påverkan. Under devisen ett tryggare Södertälje finns sexton punkter och en ansenlig del av budgeten går till dessa åtgärder.

Har ni då gjort allt man kan, det går inte att steppa upp mer?

– Nej, så är det inte, man kan inte tala om att det är tillräckligt. Men det är inte enbart antal insatser som gör skillnad – det är också att vara uthålliga. Många kommuner kommer till oss och försöker lära av oss.

Boel Godner, kommunalråd i Södertälje, vill återinföra den kommunala förköpsrätten. Foto: Johan Bergmark

Cirka 60 procent av befolkningen i Södertälje har utländsk bakgrund, och är till största delen födda utomlands. Segregerade områden upplevs i alla mätningar som görs i landet som mindre trygga, och Södertälje är inget undantag. De områden med störst andel utlandsfödda i Södertälje är även de som pekas ut av polisen som särskilt utsatta, som Ronna, Geneta och Hovsjö.

Men att peka ut vissa grupper som problemet till otryggheten är inget som en socialdemokratisk politiker gör, och Boel Godner är inget undantag.

– Vi har slutat att prata om att folk kommer från olika kulturer. Vi är ett Södertälje och en stad, och det oavsett var man kommer från. Men att alla ska få en bra start är centralt, och därför är det smärtsamt att vi fått en invandring till staden som gjort det svårare för många nyanlända att lära sig svenska och ta sig ut på arbetsmarknaden.

– Hade vi inte haft ebo-lagen så hade inte den segregationen funnits, säger Boel Godner.

Och med det konstaterandet kan denna artikel läggas till de övriga 700 i ämnet.

4 frågor till Boel Godner

1. Varför tror du att så många upplever sina bostadsområden som mindre trygga?

–De senaste årens händelser är en del av orsaken till att folk känner sig otrygga i sina bostadsområden. Detta tillsammans med ”svarta hyreskontrakt” som inte ger ett stadigt boende och grannskap, när folk inte känner igen sina grannar och att det plötsligt byts ut folk i lägenheter skapar det otrygga miljöer.

2. Vad är det i första hand som lett till det?

– Två saker, ebo-lagen har gjort att migranter som kommer till Sverige inte alltid fått komma hit på ett ordnat sätt. En annan orsak är att den organiserade brottsligheten trappades upp år 2020 efter flera år av lugn.

3. Ge tre konkreta åtgärder på hur tryggheten förbättras?

– Genomföra en folk- och bostadsräkning som säkerställer att rätt person bor på rätt plats.

– Tydligare lagstiftning som tar bort ebo-lagen och återinför den kommunala förköpsrätten.

– Att kommunen, civilsamhället, polisen och andra aktörer och övriga medborgare var för sig och tillsammans arbetar för trygghet. Utöver detta gör socialtjänsten och polisen enorma insatser för att skapa trygghet i vår kommun.

4. Var bor du och är du själv trygg i där du bor?

– Hagaberg i Södertälje och jag känner mig alltid trygg i Södertälje.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]