Publicerat 27 juni, 2024

Mindre restavfall men halva soppåsen är felsorterad

Avfallet minskar men soppåsen innehåller fortfarande för mycket matavfall och förpackningar. Det visar 2023 års uppföljning av Kretsloppsplanen i Burlöv och Malmö.

Kretsloppsplanen är ett styrande dokument för Burlövs kommun och Malmö stad. Den anger färdplanen mot en klimatneutral resurs- och avfallshantering och hur kommunerna avser att uppfylla nationella, regionala och lokala mål inom avfallsområdet.

Planen gäller till 2030 och består av fyra målområden och tio mål. Den årliga uppföljningen visar en positiv trend för flera av målen under 2023.

[ Annons ]

– Vi ser framför allt en positiv trend i minskade avfallsmängder. Kommunerna gör ett bra arbete med att förbättra möjligheterna för återbruk och att förebygga avfall, kommenterar Sandra Persson, enhetschef på VA SYD, som samordnar arbetet med Kretsloppsplanen.

Mängden restavfall var 161 kg per person under 2023. Det är en minskning med 4 kg (2,4 procent) per person mot föregående år och det är en minskning med 24 kg per person (13 procent) sedan basåret för Kretsloppsplanens mål, 2019.

En trolig orsak är, enligt Avfall Sverige, att många haft en ansträngd ekonomisk situation under 2023 och därmed konsumerat mindre.

Trots att restavfallet minskar finns det god potentiell till ytterligare minskning. Mer än 50 procent av innehållet i ”den vanliga soppåsen” är sådant som inte ska vara där. Felsorterat restavfall består främst av matavfall och plast- och pappersförpackningar. Detta är alltså sådant som egentligen ska sorteras ut, och som hade kunnat gå till återvinning om det hamnat på rätt ställe.

Värt att notera är dock att mängden restavfall per person skiljer sig mycket mellan personer som bor i villa jämfört med flerfamiljshus. Boende i flerfamiljshus slänger i genomsnitt 128 kg restavfall per person och år medan boende i villa slänger 73 kg per person och år.

– Sorteringen hos villakunder har förbättrats avsevärt sedan vi införde fyrfackskärl vilket förenklade sorteringen. Nu jobbar vi stenhårt med att skapa bättre förutsättningar även för alla flerfamiljshus. Vi samarbetar med Burlövsbostäder, MKB och andra fastighetsägare för att testa och hitta verktyg som kan förbättra sorteringen, säger Sandra Persson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]