Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 22 februari, 2024

Googla Oslomodellen för tips hur vi stoppar kriminaliteten

En ny utredning bekräftar att arbetslivskriminaliteten är utbredd i byggsektorn och kopplad till utländsk arbetskraft. Dags att agera, menar Lennart Weiss och tipsar om en norsk modell. 

I en färsk rapport till den av regeringen tillsatta Produktivitetskommissionen konstaterar Hans Jeppson att ”arbetslivskriminalitet i Sverige är nästan uteslutande kopplat till utländsk arbetskraft”. Ingen behöver misstänka att Jeppson är någon sorts tendentiös facklig aktivist. Här talar en före detta samordnare åt regeringen Bildt och senare statssekreterare (M) på UD.

Jeppson konstaterar att arbetslivskriminalitet inte minst i byggsektorn fått en systemhotande omfattning som urholkar skattesystemet, slår ut seriösa företag och underminerar tilliten i samhället. Alltså måste myndighetskontrollen skärpas och arbetsmarknadens parter öka sina kontroller. Men utöver detta riktar han också en uppmaning till beställare, både inom den offentliga och privata sektorn, att ställa hårdare avtalsvillkor.

[ Annons ]

Den tragiska hissolyckan i Sundbyberg den 11 december förra året sätter fingret på ansvarsfrågan. Huvudentreprenörens ansvar förstår alla. I det här fallet fanns underentreprenörer i fem led, ett säkert sätt att snabbt förlora kontrollen. Således var två av de omkomna utländska yrkesarbetare, varav den ena saknade ID 06-kort och den andra inte ens hade ett anställningsavtal. Hur det låg till med löner, trygghetsförsäkringar och pensionsavsättningar kan vi bara gissa.

Från Veidekkes egna kontroller kan vi konstatera att fusket med koppling till utländsk arbetskraft är nära nog hundraprocentig, vare sig det ett svenskt bolag med utländska arbetare eller om det är bolag som bygger verksamheten på utländska underentreprenörer eller bemanningsföretag. Och det spelar ingen roll om företagen har kollektivavtal eller inte. Det spelar heller ingen större roll om de är medlemmar i Byggföretagen eller endast har hängavtal med Byggnads. Fusket är gränslöst och satt i system.

Vilket leder till beställarnas ansvar. Den saken har tills nu knappast alls diskuterats. Om det är till följd av okunskap eller ignorans kan diskuteras. Oavsett – den som ensidigt väljer att handla upp på lägsta pris bidrar till en händelsekedja som ytterst leder till att kriminella strukturer får fotfäste.

Med det sagt träffar jag ofta fastighetsägare som är bekymrade över utvecklingen och ber om råd. För den som vill ta ansvar brukar jag hänvisa till den så kallade Oslomodellen. Den som googlar finner snabbt matnyttig information. Oslo kommun har sedan flera år tillbaka ställt krav på att endast underentreprenörer i två led får anlitas. Minst 50 procent av arbetskraften ska vara anställd av huvudentreprenören. För att säkerställa branschens kompetens ska minst 10 procent vara lärlingar. Löner ska betalas ut elektroniskt och på anmodan ska redovisning av löner, skatter med mera överlämnas.

Under våren kommer Veidekke offentliggöra en lathund för beställare som vill göra rätt för sig. Men tips och råd i all ära, mot sluten av dagen är tillståndet i ett samhälle endast en spegling av vår egen moral och vilja att göra rätt.

Lennart Weiss

Gör: Kommersiell direktör på Veidekke Sverige.

Mer om: Född och uppvuxen i Gävle där han tidigt engagerade sig i SSU. Valdes in i kommunfullmäktige som 17-åring, sen ledde karriären vidare in i regeringskansliet som politisk sakkunnig. Arbetade därefter en lång tid på HSB.

Twitter: @LennartWeiss

Läs fler krönikor av Lennart Weiss »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]