Victor Kilén, stadsdirektör, Nacka kommun.
Publicerat 28 juni, 2024

Brister avslöjade i byggprojekt – nu slutar stadsutvecklingsdirektören

En rapport visar att kostnaderna skenat i två stadsutvecklingsprojekt i Nacka. Samtidigt avslutar stadsutvecklingsdirektören sitt uppdrag fyra månader i förtid.

Rapporten från den oberoende granskningen av parkerna vid stadshuset och Kyrkviken som beställdes av stadsdirektör Victor Kilén visar att det finns brister i ekonomisk uppföljning, riktlinjer och ansvarsfördelning. Skälet till granskningen var att kostnaderna ökat väsentligt utan att detta flaggats enligt kommunens rutiner. 

Samtidigt meddelar Victor Kilén att stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm kommer att avsluta sitt uppdrag i Nacka kommun med sista arbetsdag den 31 augusti. Detta trots att hennes förordnande går ut till årsskiftet

[ Annons ]

Finns det ett samband mellan rapporten och att Katarina Wåhlin Alm slutar fyra månader i förtid?

– Jag förstår att det kan verka lite konstigt att det sker nu, men det beror på att det sammanfaller med semestrarna och vi försöker landa det här innan alla försvinner iväg.

Varför ska hon sluta?

– Det är många olika faktorer. Det handlar om hur vi ska se på projektet framöver, hur vi får bättre styrning i kostnadskontroller, uppföljning och sådana delar. Sen handlar det också om tillväxten och det ekonomiska läget. Det är inte lika expansivt som det var för fem år sedan när hon började.

– Så Katarina och jag ser att hennes profil är utifrån ett läge som var och kanske inte det som kommer eller det vi hanterar nu. Nu behövs någon som kan fokusera på kostnadskontroll, uppföljning och kulturförändring när det gäller att se till hur investeringsmedlen satsas och används.

Det låter som att du inte riktigt vill säga att hon fått sparken?

– Nej, nej. Det här är en överenskommelse mellan oss hur vi ser på framtiden, och vi har landat i det här gemensamt. Att det sker nu är för att hon ska få möjlighet att hitta ett nytt jobb. Hon får lön resten av året, så hon går inte lottlös. Det här är ett sätt för oss att se hur vi snabbt kan både förändra vår del och hantera det på bästa sätt.

Rapporten visar att skenade kostnader har upptäckts sent till följd av en otydlig organisationsstruktur och bristande kostnadsuppföljning inom de granskade projekten. Lägesrapporterna har varit bristfälliga och inte visat en korrekt kostnadsutveckling och prognos för slutkostnad. Dessutom har det saknats kontinuerlig uppföljning och tydliga riktlinjer för när och hur kostnadsökningar ska rapporteras.

Vad har du och kommunpolitikerna för ansvar när det uppstår så här pass omfattande brister?

– Man måste få informationen först innan man kan ta sitt ansvar. Men informationen har varken nåt mig eller kommunalråden. Enligt Nackas styrdokument och rutiner ska det eskaleras upp för ett nytt beslut om kostnaderna ökar med mer än 10 procent i ett projekt. Och det har inte hänt.

– När det här nådde mig startade jag genomlysningen. Sen stoppade jag också projektet så att det inte fortsätter att generera den här typen av underskott eller flöden av pengar tills vi vet vad som har hänt. Och nu är det mitt ansvar att se till att vi får en ny statsutvecklingsdirektör på plats som kan reda i det här och ändra arbetskulturen helt enkelt från hur man ser på investeringar.

Vidare har Victor Kilén gett kommunens jurister i uppdrag att utreda om det går att få skadestånd, vite eller liknande från den konsult/projektledare som varit anlitad. Det gäller om det kan klassas som trolöshet mot huvudman.

Granskningen pekar alltså på att projektorganisationen och dess instanser har varit väl medvetna om att huvudprojektledarens roll inte har fungerat i linje med kommunens riktlinjer samt att ekonomisystemet och systemstödet bakom lägesrapporterna har varit bristfälliga.

I rapporten verkar det som att den här typen av arbetskulturen har funnits en längre tid. Stämmer det?

– I de muntliga intervjuer som gjorts med olika medarbetare inom statsutveckling så säger de att det även gäller andra projekt. Det är det som får mig att vilja hitta en ny väg framåt med bättre kostnadskontroll och uppföljning så man håller sig till regler och riktlinjer. Det gäller många verksamheter inom stadsutveckling som måste jobba med den typen av kulturförändring, säger Victor Kilén.

Rekrytering av en stadsutvecklingsdirektör kommer nu att påbörjas inom kort. Under tiden går biträdande stadsutvecklingsdirektör Mathias Forsberg in som tillförordnad stadsutvecklingsdirektör.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]