Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 21 september, 2017

Fyra frågor att jobba med för bättre jämställdhet

Fastighetsbranschen klättrar på jämställdhetsstegen och andelen kvinnor på maktpositioner fortsätter att öka i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. Här är fyra frågor att jobba med för att bättra på jämställdheten i en organisation.

Fler än hälften av företagen i fastighetsbranschen, 52 procent, har i dag en jämställd ledningsgrupp, med en könsfördelning om minst 40/60 procent. Andelen kvinnliga vd:ar har växt från 18 procent år 2014 till 23 procent i dag.

[ Annons ]

Även styrelserna blir mer jämställda. Sett över hela branschen har fyra av tio företag, 40 procent, en jämställd styrelse. Andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat från 29 till 35 procent de senaste tre åren.

Anette Nordenfelt, Kommunikationschef 08-676 69 47 anette.nordenfelt @fastigo.se

Enligt det kontrakt för jämställdhet som flera företag i fastighetsbranschen gått in i tillsammans med stiftelsen Allbright är det främst fyra frågor som företag behöver jobba med för att bli jämställda:

  1. Kartlägga jämställdheten. Genom att kartlägga hur medarbetarna upplever jämställdheten i medarbetarenkäter kan chefer få en tydlig bild istället för att bara gissa.
  2. Budgetera för ett aktivt arbete. Jämställdhet är en affärsstrategisk fråga och bör behandlas därefter. Avsätt pengar i budgeten för att kunna prioritera.
  3. Utbilda bort okunskap. En jämställd och inkluderande företagskultur uppstår inte av sig själv. Förändring kräver kunskap om normer och diskriminering bland såväl chefer som medarbetare.
  4. Målsätta representationen i ledningen. Ledningsgrupperna är företagens operativa beslutsorgan, här gäller förebildseffekten: en jämställd chefsgrupp manar till jämställdhet inom organisationen i stort.

Andel kvinnor i styrelse, ledning och chefsbefattning

Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation är det självklara valet för arbetsgivare i fastighetsbranschen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och i ledarskapet. Du hittar oss också på: Twitter: Fastigo_org | Facebook: Fastigo |  LinkedIn: Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]