[ Annons ]

En del av Göteborgs mindre butiker får sitt gods levererat till en central godsmottagning. Därifrån kör sedan en elbil ut leveranserna. Foto: Asbjörn Hanssen
Publicerat 16 februari, 2013

Fastighetens alla transporter i en bil

En fastighetsägare kan bidra till att effektivisera sina hyresgästers transporter. Det kan i slutändan visa sig vara riktigt lönsamt.

Med gröna hyresavtal blir det allt viktigare att arbeta med all den miljöpåverkan som fastighets­ägarens verksamhet ger upphov till, även hyresgästernas transporter till och från husen. Ett sätt kan vara att som Vasakronan erbjuda gröna bilpooler.

[ Annons ]

– Många av våra kunder har sällan så mycket mer på sin lista över klimatpåverkan än lokalens energi­användning och personalens resor. Det är därför viktigt för oss att hjälpa kunderna att kunna ändra sina resvanor, säger Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell.

Björn Wendle, som är marknadschef på Trivector Traffic tror att transportlösningar allt mer kommer att bakas in i gröna hyresavtal.  Dels har diskussionen kring miljö och hållbarhet gjort att byggbolag själva har insett att det inte blir trovärdigt om man inte också inkluderar transporterna. Dels har kommunerna mer och mer börjat ställa allt större krav på logistiklösningar i detaljplanerna.
Krav som faktiskt också kan gynna byggaren om denne spelar sina kort väl.

Vi måste vara delaktiga i hur staden utvecklas. En del i det är ju sådant som att det inte kommer in fem stora lastbilar just när folk ska luncha.”
Jesper Örtengren, Vasakronan

Som motprestation mot att byggaren exempelvis satsar på en bilpool kan kommunen sänka taket för hur många parkeringar som måste byggas. Då kan man bygga tätare och få ut mer lägenhetsyta. På köpet får området en högre miljöprofil som kan användas i marknadsföringen.

Björn Wendle har nyligen studerat just en sådan lösning. I ett projekt där Balticgruppen bygger om Kungspassagen i Umeå till en av norra Sveriges största citygallerior, har kommunen gått med på att sänka normen för hur mycket parkering man behöver bygga. Förutom vanliga motkrav, som att finansiera bilpool med mera, ska Norrporten också avsätta pengar i en kollektivtrafikfond. Fonden ska användas till rabatterade kort på kollektivtrafiken för de som jobbar i fastigheten.

Det finns en stark önskan att minska transporterna i stadskärnorna. Även här kan en fastighets­ägare göra en viktig insats för miljön.
– Många småbutiker kan egentligen lika gärna ha lagret utanför stan, där man även kan utföra tjänster som uppackning och färdigställande. Med en gemensam transportbil kan man ha regelbundna inflöden till butikerna, säger Niklas Ward, vd på Schenker consulting.

För fastighetsägaren innebär det en attraktivare miljö och ökade fastighets­värden. Men Niklas Ward ser fler steg i lönsamhetstrappan.
– Idag används mycket till lager och det är skillnad på vad man kan ta betalt för lageryta kontra butiksyta. Kan man styra varuflödena bättre ger det möjlighet att öka konverteringsgraden.

I Göteborg har ett sådant pilotprojekt rullat sedan december 2012. Målet är att minska antalet transporter under dagtid i Göteborgs city. En del av innerstadens butiker kommer istället att få sitt gods levererat till en central godsmottagning. Därifrån kör sedan en elbil ut leveranserna. I uppstartsfasen är det viktigt att hitta hållbara affärsmodeller.
– Vi räknar med intäkter från olika intressenter som näringsidkare och transportleverantörer. Men det är också möjligt med rätt stora intäkter från reklam på fordonet, flera hundratusen kronor per år faktiskt, berättar Magnus Jäderberg på trafikkontoret i Göteborg.

Åkarna kan göra rejäla besparingar på att lasta av på en terminal istället för att tvingas in i smeten.  Än så länge är tjänsten kostnadsfri för handlarna, men på sikt räknar man med att de ska bidra ekonomiskt till projektet. Det går också att koppla på ett flertal attraktiva tilläggstjänster, som bevakning, mellanlagring och att ta hand om tomma emballage.

Vasakronan är en av de fastighets­ägare som är med och finansierar.
– Vi måste vara delaktiga i hur staden utvecklas. En del i det är ju sådant som att det inte kommer in fem stora lastbilar just när folk ska luncha, säger Jesper Örtengren, fastighetschef på Vasakronan.

_________________________________________________

Sanna Strand, Ramböll.

”Personalen behöver ingen bil i tjänsten”

Ramböll är en av de kunder som utnyttjar Vasakronans Gröna bilpool.
– Innan var många av våra medarbetare tvungna att ta sin egen bil till jobbet för att de behövde den i tjänsten. Det är framförallt det vi försöker motverka, säger Sanna Strand på Ramböll.

Den stora miljövins­ten är att man slipper en mängd resor till och från kontoret i värsta rusningstrafiken – plus att alla tjänsteresor numera görs i miljö­bilar.
– Ytterligare en fördel är att vi sparar in en hel del parkeringskostnader, säger Sanna Strand.

Vasakronans roll är att se till att det finns tillräckligt med platser för bilpoolsföretaget Sunfleets bilar och att marknadsföra tjänsten i sitt koncept ”Det gröna kontoret”. Det underlättar för företag som är för små för att ha en egen poolbil.
– Då skulle de själva behöva stå för hyran till parkeringsplatserna, och antagligen inte vara så pigga på att släppa in andra hyresgäster i den poolen, vilket skulle leda till suboptimering. Det fina med bilpooler är ju att man samnyttjar resurser på ett effektivt sätt, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

_________________________________________________

Kör på egenproducerad solel.

Brostaden tankar sol istället för bensin

Fastighetsbolaget Brostaden i Stockholm har tankat sina tjänste­bilar på egenproducerad solel sedan våren 2012. Ladd­stationen – ett vinklat tak av solpaneler – är framtagen av det svenska cleantech­företaget Solelia och ryms på en vanlig parkeringsruta.

Stationen producerar el för ungefär 1 ?000 mils körning per år och kan beställas med styrning som får solpanelerna att följa solens bana under dagen för att maximera elproduktionen. Överskottet på el som produceras lagras och kan användas för tankning vid ett senare tillfälle. Den som hyr en laddstation kan följa mängden producerad och laddad el via sitt solbankskonto på Solelias webbplats.

Fastig­hetsägare kan också integrera sina egna system med Solbankens standardgränssnitt för att till exempel använda sina kunders elanvändning som underlag för fakturering.
–?Det här går kanske inte att räkna hem ekonomiskt men vi vill visa vägen. Kan man inte använda sol och vind så kommer man att få problem längre fram, säger Anders Hallquist, marknadschef på Brostaden som i slutet av förra året även startade egen vindkraftsproduktion.

Utöver Brostaden används laddstationen också i Uppsala och Eskilstuna kommun.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]