[ Annons ]

Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 25 september, 2023

Tro inte det går att ”övervintra”

Flera ekonomier har visat oväntat stor motståndskraft och centralbankerna måste ta i mer för att dämpa inflationen. För skuldsatta hushåll och räntekänsliga fastighetsbolag är det inga goda nyheter, menar Annika Winsth.

Vi är många ekonomer som har underskattat ekonomiernas motståndskraft. Trots tvära kast i penningpolitiken har tillväxten i flera länder varit god och inte minst arbetsmarknaden förvånansvärt stark. Uppenbarligen har hushållen byggt upp motståndskraft och starka balansräkningar under de expansiva åren. När åtstramningar blivit kännbara har reserverna kommit väl till pass.

Min känsla är att många, inte minst unga hushåll som inte tidigare upplevt ränteuppgångar och prisfall, har utgått ifrån att åtstramningarna har varit tillfälliga och att vi snart ska tillbaka till förkrisnivåer. Det har gjort att hushållen känt sig trygga i att de kan övervintra de bistra tiderna utan att dra ned allt för mycket på tidigare leverne och på så sätt har de hållit uppe efterfrågan.

[ Annons ]

Även på finansmarknaderna var förväntningarna tills nyligen snabba räntesänkningar, om än inte tillbaka till förkrisnivåer. De förhoppningarna har nu kommit på skam då det är tydligt att centralbankerna anser att motståndskraften i ekonomierna kräver något högre räntor över en längre tid. De räntesänkningar som tidigare låg i korten har nu skjutits på framtiden och förväntan är snarare att de dröjer åtminstone till sommaren innan det blir aktuellt.

Prövningens tid kan därmed komma redan i höst för högt skuldsatta hushåll och företagen. Tiden med höga räntor är nämligen avgörande för hur besvärligt läget blir. Ju längre desto fler hushåll och företag som behöver lägga om lån, söka ny likviditet samt hantera kostnadsökningen.

Vad gäller hushållen och bostadsmarknaden är min bedömning att hushållen fortfarande tar lite för lätt på åtstramningarna. Risken är uppenbar att vi inte bara behöver tampas med hög inflation och högre räntor i höst utan också att arbetsmarknaden vänder åt fel håll. I den miljön borde bostadspriserna inte vända upp som nu, utan tvärtom falla ytterligare.

Vad gäller den kommersiella fastighetsbranschen är det viktigt att inte dra alla över en kam. Det är stora skillnader bolagen emellan, men det är trots det klokt att vara ödmjuk. Ju längre det dröjer innan centralbankerna sänker räntorna, desto större utmaningar även för bolag som i dag har goda förutsättningar.

Risken har därmed ökat att ytterligare några bolag står inför icke hanterbara utmaningar och blir uppköpta. Det behöver inte vara ett problem om andra sunda bolag kan ta över. I Sverige är dock risken att det blir utländska investerare som gör de bästa affärerna då de konkurrerar med en ”dopad” valuta. Kronan är nu så svag att svenska bolag kan komma att reas ut. Det är mycket beklagligt.

Annika Winsth

Gör: chefsekonom på Nordea

Mer om: Efter studier i Lund anställdes hon på finansdepartementet och gick därefter till Nordea 1994. Sitter i styrelsen för Lunds universitet samt i styrelsen för Utrikespolitiska Institutet.

Twitter: @annikawinsth

Läs fler krönikor av Annika Winsth »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]