[ Annons ]

Utvecklingen av området Nya Hovås i södra Göteborg får två nya samarbetspartners då Skanska och Veidekke förvärvar varsin tredjedel av de totalt 850 bostadsbyggrätterna som snart kommer att byggas på områdets privatägda mark. Sammanlagt planeras 1 200 nya bostäder, varav 250 hyresrätter, i Nya Hovås.
Publicerat 9 oktober, 2013

Stor satsning i Nya Hovås

Utvecklingen av området Nya Hovås i södra Göteborg får två nya samarbetspartners då Skanska och Veidekke förvärvar varsin tredjedel av de totalt 850 bostadsbyggrätterna som snart kommer att byggas på områdets privatägda mark. Sammanlagt planeras 1 200 nya bostäder, varav 250 hyresrätter, i Nya Hovås.

Skanska och Veidekke planerar nu att, tillsammans med HSB, stå för lika delar av byggnationen av 850 bostäder i Nya Hovås.  Området som ligger vid Brottkärrsmotet i Hovås planeras få 1 200 nya bostäder och 25 000 kvadratmeter kommersiella ytor.

[ Annons ]

– Vi ser fram emot att bidra till det här projektet, som tagits fram i nära samarbete med de som redan bor eller verkar i området, politiker och andra som är intresserade av utvecklingen. Skanska har stor erfarenhet av att bedriva modern stadsutveckling, säger Lars Henriksson, regionchef Nya Hem, Skanska.

Bygget av de nya bostäderna har fått klartecken från Göteborgs stad och under våren 2014 planeras byggnationen komma igång.
– Veidekkes vision om att förverkliga bostadsdrömmar stämmer väl överens med Nya Hovås vision att bygga områden där människor lever, inte bara bor. Vi ser fram emot att medverka i projektet och bidra till att skapa en plats som är full av liv, både i och mellan husen. Vi kommer arbeta för att få till en snabb byggstart, säger Olof Olausson, regionchef på Veidekke Bostad.

I och med affären kommer säljaren av byggrätterna, Next Step Group, istället att fokusera på den fortsatta utvecklingen av de kommersiella fastigheterna i området innehållande butiker, service och kontor.
– Vi har varit initiativtagarna för projekt Nya Hovås, och har de senaste fem åren arbetat med att utveckla Origohuset från tom kontorsbyggnad till en uppskattad handelsplats för att förenkla vardagen för de boende i Hovås. Affären innebär att vi kan ta nästa steg i utvecklingen av Nya Hovås. I en första etapp bygger vi SPEKTRUM-byggnaden, en kunskapsgalleria som kommer att rymma både handel och skolverksamhet. Vi kommer förstärka handelsområdet i och runt Origohuset samt förbättra tillgängligheten med nya in- och utfarter och en förbättrad parkeringsanläggning. Vår långsiktiga målsättning är tillföra handel, service, skola och arbetsplatser som, tillsammans med bostäderna, gör Nya Hovås till en blandstad i absolut världsklass, säger Jacob Torell, vd på Next Step Group.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]