Erik Herngren, senior partner, Kairos Future. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 18 februari, 2022

”Hybridlivet är här för att stanna”

Erik Herngren, senior partner på Kairos Future, menar att den stora utmaningen i det nya hybridlivet på kontoret blir att utveckla ledarskapet.

Erik Herngren, senior partner hos framtidsspanarna på Kairos Future konstaterar att han, likt många fler analytiker, missade en viktig insikt i början av pandemin.

[ Annons ]

– Vi var lite väl optimistiska i våra bedömningar trots att det fanns stor kunskap om att pandemier med sådana här kraftfulla virus kan ta lång tid innan de släpper sitt grepp, upp till fem år. Så nu räknar i alla fall jag med ytterligare mutationer och kanske en backlash även nästa vinter, säger Erik Herngren som likt vid förra intervjutillfället arbetar från familjens villa i Stockholm.

Under de närmare två åren har han förstås funderat på vilka de bestående förändringarna blir av pandemin och då särskilt för vårt sätt att arbeta.

– Redan innan pandemin såg vi ett mer uppluckrat arbetsliv där många tack vare den digitala utvecklingen kunde arbeta från hemmet eller från annan lokal. Det vi vet från andra områden är att när något radikalt inträffar så tvingar det människor att byta fot och inte bara försiktigt känna sig för med den andra foten. Ett exempel på det är att många nu skiftat fokus till att arbete från hemmet är en del av normalläget och inte bara något man gör undantagsvis, säger Erik Herngren.

Studier och enkäter som gjorts visar att det framför allt är de som är 45 år och äldre som är mest inställda på att inte åka till kontoret varje dag. De yngre är mindre motiverade, de är i en fas i livet där arbetsplatsen ska vara även en social mötesplats. De äldre har oftare också en hemsituation som underlättar arbete hemifrån.

– Å ena sidan är de yngre en gaming-generation som är hemtam med digitala arbetssätt samtidigt som det är de som helst vill ha ett kontor att vara på. Risken är alltså att de mest digitala människorna sitter på kontoren och tvingas samarbeta med mindre digitala kollegor på distans, påpekar Erik Herngren.

Det nya hybridlivet är här för att stanna och det innebär stora utmaningar för många företag menar Erik Herngren.

– Den största utmaningen tror jag handlar om att utveckla ledarskapet. Det är en sak att leda medarbetare på distans temporärt medan att klara av det permanent kräver helt nya insikter och strategier. Här krävs även att beslutsfattarna verkligen tror på att det är möjligt och själv vill visa vägen, annars blir det ett självförstärkande scenario som bromsar upp utvecklingen.

De digitala mötena har hittills inte kunnat ersätta de kreativa samtalen.

En annan fråga är hur effektivitet och kreativitet påverkas av ensamarbete med enbart digitala kontakter.

– I flera studier som gjorts svarar folk, självuppskattat, att de är lika effektiva vid hemarbete som de var innan pandemin. Men under hösten kom ett par studier från till exempel Microsoft och vetenskapstidskriften Nature som visade att innovationsarbetet har klingat av under pandemin. Helt enkelt för att folk inte träffas på samma sätt som tidigare. De digitala mötena har hittills inte kunnat ersätta de kreativa samtalen när man sitter och bryter idéer tillsammans i ett rum eller de idéer som uppkommer vid spontana möten, något som sällan sker digitalt

Nya arbetsformer innebär även anpassningar av hur lokalerna nyttjas samt vad de ligger menar Erik Herngren.

– Nu får företagen ta sig en funderare till var man ska använda kontoren till, inte bara slentrianmässigt utgå från att det behövs ett kontor.

– Jag tror att vi får se fler lösningar där man släpper in fler externa medarbetare och partners in till det egna kontoret. På kontoret har det traditionellt varit kanske 5–10 procent offentliga mötesrum och 90–95 procent interna ytor.

– Nu tror jag att vi går mot en förändring likt den från lanthandel till snabbköp. Lanthandeln hade en liten yta för kunden och resten lager, sedan flyttade man fram lagret in i butiken. Om tio år kan vi ha fördelning 50/50 mellan offentlig yta och intern yta på våra kontor. Och de kommer var mer utspridda med rejäla pendlingsbara större kontor och mindre hubbar nära där folk bor.

Erik Herngren har insett att han var för optimistisk i början av pandemin:

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]