Erik Herngren sitter i vanliga fall i ett aktivitetsbaserat kontor nära Stockholms central. Han är senior partner och strategisk rådgivare på Kairos Future. Utbildad som lantmätare på KTH med inriktning på samhällsplanering. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 5 juni, 2020

”Få längtar tillbaka till bondesamhället”

Erik Herngren, strategisk rådgivare på Kairos Future, tror inte att den sociala isoleringen blir alltför bestående. Vår möteslängtan är alltför stor.

Erik Herngren följer råden om social distans och vi når honom inte på Kairos Futures kontor i centrala Stockholm utan i villan i södra Stockholm. Men denna påtvingade förordning som stora delar av världen idag följer tror han inte kommer att vara bestående.

[ Annons ]

– Människan är en social varelse och när vi kommer ut ur detta kommer det bli en stor möteslängtan och rent ut sagt orgier i att träffas igen. Sociala behov kommer att stå i fokus, säger Erik Herngren.

Han menar att människor som sökt sig till storstaden har gjort det för att man söker kontakter och det gäller särskilt de yngre grupperna. Men brasklappen är förstås att pandemin inte utvecklas till något värre än det scenario som nu råder.

 – Mycket handlar om hur vi kommer att se på dödligheten i denna pandemi när den ställs i relation till annan dödlighet i samhället som vi vant oss vid och accepterat, till exempel trafik-olyckor. Det är osäkerheten just nu som skapar oron. När vi får kunskapen och kan bedöma hur stor anledning vi har att vara rädda så avgör det hur vi vill leva och hur vi umgås.

Han drar paralleller till larmen om Aids i slutet av 80-talet. Experterna visste inte så mycket om spridningen och rädslan spreds snabbt. När kunskapen ökade minskade även oron.

Jag kan tänka mig att små städer som ligger i regionsperiferin till Stockholm, Göteborg och Malmö kan gynnas.

Erik Herngren menar att andra faktorer, som demografi, inkomster och arbetslöshet har större påverkan på hur vi väljer att bo. Den täta stadens lockelse, förutom närheten till all service, är att slippa pendla och spara tid som kan användas till annat.

– Familjer som vill ”tillbaka till naturen” och nu funderar på att lämna storstaden och flytta tillbaka till sina gamla hemorter i Sollefteå eller Östersund måste kalkylera med att två personer ska få jobb, då räcker det inte med att mormor kan passa barnen. Men jag kan tänka mig att små städer som ligger i regionsperiferin till Stockholm, Göteborg och Malmö kan gynnas. Där finns billigare boende och ändå access till den stora staden.

Som många andra pekar han på att en snabbare digitalisering kommer vara en av de bestående effekterna efter pandemin, med ökad e-handel och fler som arbetar på distans.

– Till och med undervisningen på gymnasiet har kunnat genomföras, vilket inte innebär att man inte kommer gå tillbaka till klassrummen, men det är ett mentalt genombrott. Vi får säkert se fler lösningar för hemmajobbare, kanske med lokala arbetsnoder. Men det kan också bli en backlash, jag tror få stadsbor längtar efter det som var bondesamhället där alla känner alla och där det råder total social kontroll, säger Erik Herngren.

[Fler artiklar i temat]

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]