[ Annons ]

Foto: Peter Knutsson.
Publicerat 25 juni, 2020

Ingela Lindh ny ordförande för Fastighetsägarna

Ingela Lindh, tidigare stadsdirektör i Stockholm stad och vd för Stockholmshem är föreslagen som ny ordförande för Fastighetsägarna Sverige.

Du blev överraskad när valberedningen kontaktade dig, varför?

– Jag förstod till en början inte riktigt varför jag var rätt person, men efter att ha träffat valberedningen insåg jag man ville ha en ordförande som kan fastighetsperspektivet och förvaltning, och dessutom har lång erfarenhet av offentlig sektor och det politiska systemet. Det finns många stora och viktiga frågor för branschen och då är det bra att ha ett brett perspektiv som inte är färgat av någon politisk uppfattning, vare sig den är blå eller röd. Vi måste fokusera på sakfrågorna.

[ Annons ]

Du har en bakgrund i allmännyttan och i Stockholm stad. Råder samma syn på bostads- och fastighetsfrågor i den privata bostadssektorn?

– Ja, så uppfattar jag det. Man har samma utmaningar, hur ska man klara av att bygga om och underhålla äldre fastigheter, inte minst i miljonprogrammet, och samtidigt kunna bedriva en affärsmässig verksamhet med en rimlig avkastning. Min uppfattning är att finns det skillnader i synen på hur man bäst förvaltar sitt bestånd så handlar det mer om vilken ort du befinner dig och inte om det är privat eller kommunalt ägande.

Vad var det som lockade dig att ta tacka ja till förfrågan?

– Fastighetsägarna är en organisation som jag i olika roller haft kontakt med i snart 30 år så det blir intressant att komma in på insidan. Vi står inför stora utmaningar och behöver se till att det finns tillgängliga bostäder för människor som står långt från bostadsmarknaden och att alla, oavsett ideologisk färg och inriktning, gemensamt arbetar mot samma mål. Mitt andra fokus är omställningen till ett hållbart samhälle. Där ser vi redan att miljökrav finns för att få finansiering och lokaler uthyrda.

Du har mest betraktat Fastighetsägarna utifrån? Vad är din syn på organisationen?

– Det som är speciellt och spännande med Fastighetsägarna är att organisationen företräder ett så brett spektrum av medlemmar, allt från den som äger en fastighet i Traneberg eller Eslöv till de stora bolagen. Ett brett spektrum av ägare är även ett brett spektrum av intressen som man måste ta hänsyn till. Starka viljor och synpunkter och är jag van vid från offentlig sektor, och jag är tycker jag själv rätt bra att jämka många viljor för att komma fram till något konkret. 

En central fråga för Fastighetsägarna är avreglering av hyror, hur ser du på det?

– Det är absolut nödvändigt att vi får till ett hållbart hyressystem som garanterar hyresmarknadens överlevnad. Viktigt är att det finns ett rättvist och vettigt sätt att lösa de tvister som finns mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägare så att det inte leder till ständiga konflikter och hyresförhandlingar som drar ut på tiden. Där har jag förhoppningar att de utredningar som regeringen tillsatt resulterar i konkreta förändringar. 

– Men Fastighetsägarna får inte enbart uppfattas som en part i hyresförhandlingarna, organisationen ska vara med i samhällsdebatten utifrån hur vi ska bygga en bättre stadsmiljö, hur vi hanterar sociala frågor och segregationen. Det är frågor som kommer att vara extra viktiga i den omstart och nystart efter corona som vi står inför.

Nu blir det både ny vd och ordförande i Fastighetsägarna. Hur kommer det att märkas i framtiden?

– Bara för att man byter i ledningen blir det inte helt annorlunda. Anders (Holmestig) och jag har pratat om det och vi är överens om att ska finnas en kontinuitet och att medlemmarna känner igen sig. Men visst är det så att kommer man in med nya ögon ser man nya saker. 

När du inte sitter i olika möten, vad gör du då?

– Odlar min trädgård. Jag och min man flyttade på grund av coronan från Stockholm till vårt hus i Trosa och här mellan mina möten gräver jag om komposten och binder upp tomaterna som säkert blir goda nu när solen skiner. 

Fakta:

Ingela Lindh, 60 år. Föreslagen som ny styrelseordförande Fastighetsägarna Sverige. Formellt beslut fattas på fullmäktige den 20 oktober 2020. 

Tidigare tjänster: 

Biträdande borgarrådssekreterare hos S i Stockholm stad. Förvaltningschef, stadsbyggnadskontoret Stockholm stad.  Vd på kommunala bostadsbolaget Stockholmshem. Biträdande stadsdirektör och därefter stadsdirektör till oktober 2018.

Pågående styrelseuppdrag:

Styrelsemedlem i Anders Bodin Fastigheter. Styrelseordförande i public-affairsbyrån Stockholm Urban Advisor. Styrelseordförande i Svensk Byggtjänst. Styrelseordförande i Blåsarsymfonikerna

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]