Anja Nordenfelt, verksamhetschef, Mamma United och Fredrik Elf, vd, Kfast. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 4 oktober, 2023

Så jobbar Kfast för att skapa tryggare bostadsområden

Som många andra städer har Eskilstuna drabbats av våld och skjutningar. För att öka tryggheten i sina bostadsområden jobbar fastighetsbolaget Kfast på många olika sätt. Ett är att kroka arm med Mamma United.

Verksamhetschef Anja Nordenfelt grundade Mamma United 2020. Målet är att stärka kvinnor i socioekonomiska utsatta områden så att de kan påverka livssituationen för sig själva och för barnen. Och i förlängningen skapa tryggare bostadsområden och ett tryggare samhälle.

Bland organisationens samarbetspartners finns flera fastighetsbolag.

[ Annons ]

–  Att rekrytera kvinnor till utbildningarna är inte helt lätt. Men tillsammans med fastighetsbolagen kan vi nå ut genom att affischera i trapphusen, ha informationsträffar och vara ute och ”valarbeta” i bostadsområdena, säger hon.

Jag kände på en gång att det här vill vi stötta.

En samarbetspartner är det kommunala fastighetsbolaget Kfast som äger 7 500 bostäder i Eskilstuna. Idag är Anja Nordenfelt på plats för att träffa vd Fredrik Elf och några av mammorna.

– Jag kände på en gång att det här vill vi stötta. De senaste åren har vi haft ett extra fokus på kvinnor och mammor eftersom de har sådan stor betydelse för barnen och ungdomarna, säger Fredrik Elf.

– Vi har jobbat länge med bosociala frågor, men vi kan bli bättre och samverka ännu mera, säger Fredrik Elf, vd, Kfast. Foto: Johan Bergmark

Han tror att de större effekterna kommer att synas på längre sikt. Men att Kfast kundundersökningar redan nu visar en positiv trend när det gäller i upplevd trygghet.

– Jag tror att Mamma United har en del i det. Det har blivit lugnare i trapphusen och mindre skadegörelse. Kvinnorna rör sig mer i områdena och när en mamma säger till ett barn eller ungdom får det effekt, säger Fredrik Elf och tillägger:

— Samtidigt ser vi att värdena är låga i vissa av våra områden. Därför samarbetar vi bland annat med trygghetslabbet där vi bjuder in hyresgäster för att ta reda på vad det är som saknas och vad vi kan göra.

Det har blivit lugnare i trapphusen och mindre skadegörelse.

Fredrik Elf menar att samhällsutvecklingen har lett till att allt fler tar ett större ansvar för sociala frågor.

–  Vi har jobbat länge med bosociala frågor, men vi kan bli bättre och samverka ännu mera. Förut har det kanske varit mer fokus på fastighet, underhåll och investeringar. Nu är sociala frågor lika viktiga. Därför har vi anställt en chef som enbart ska jobba med social hållbarhet, säger Fredrik Elf och tillägger:

– Sedan handlar det också om ren affärsmässighet. Om vi inte förebygger problem kommer vi i ett senare skede att få lägga stora resurser på att åtgärda dem. 

Att samarbeta med andra är nödvändigt för att komma framåt. Exempelvis med andra fastighetsägare och kommunen.

– Det tecknas nu en ny överenskommelse mellan Eskilstuna kommun och polisen. Vi ska jobba ännu närmre varandra och utbyta mer information. Det har funnits en hel del begränsningar när det gäller sekretess, men det verkar börja luckras upp.

Andra åtgärder är trygghetsvärdar som jobbar kvällar och helger, trygghetsvandringar och pengar till aktiviteter som kan skapa trivsel och öka gemenskapen bland hyresgästerna. Kfast har också valt att anställa egna fastighetsskötare.

– Det kan låta som en självklarhet, men många fastighetsbolag köper in den tjänsten.

Fastighetsskötarna lär känna hyresgästerna, de ser saker som sker och kan vara med och påverka i positiv riktning.

Det är dags för Anja Nordenfelt att bege sig till en fritidsgård i Nyfors för att träffa tre mammor. Fartun Wahlqvist och Fathiya Mohammed som gått utbildningen och Foziaabdi som ska gå i höst.

De sköt precis utanför min port och en ung kille dog.

Nyfors är ett av områdena som drabbats av flera skjutningar. Ett annat är Brunnsparken där Fathiya Mohammed bor.

– De sköt precis utanför min port och en ung kille dog. Ena minuten fanns han, nästa var han borta. Det känns svårt och otryggt för barnen, säger hon.

Under utbildningen kommer olika föreläsare och experter och pratar. Det kan handla om ekonomi, hälsa, våld i nära relationer, hälsa och hur barn kan sugas upp i kriminalitet och vad mammor kan göra för att förebygga det. 

–  Kvinnorna saknar ofta kunskap och tilliten till olika samhällsfunktioner är dålig. De vågar inte kontakta socialtjänsten eller polisen om de ser något som inte går rätt till, säger Anja Nordenfelt.

För att nå mammor blir tidigare deltagare viktiga ambassadörer som kan berätta om Mamma United för andra.

– Det var Fartun som sa till mig, många gånger, att jag måste gå, säger Fathiya och skrattar. Jag förstod inte riktigt vad det var innan jag började. Men jag har lärt mig många saker. Innan var jag mycket rädd för socialen. Att de kunde ta barnen. Nu vet jag att det inte är så, säger Fathiya Mohammed.

En annan aspekt är det sociala sammanhanget. Mammorna behåller kontakten och får nya vänner.

– Alltså jag har nog blivit lite försvenskad. Jag går inte bara fram till någon och säger hej! Men nu känner jag många fler, säger Fartun Wahlqvist.

– Hjärtat i vår organisation är våra koordinatorer. De är ute i bostadsområdena, rekryterar mammor, bjuder in till informationsträffar och är med på utbildningarna, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef, Mamma United. Foto: Johan Bergmark

Förutom att rekrytera nya deltagare jobbade hon i våras i verksamheten som koordinator.

– Hjärtat i vår organisation är våra koordinatorer. De är ute i bostadsområdena, rekryterar mammor, bjuder in till informationsträffar och är med på utbildningarna. Flera har själva gått utbildningen och det är en trygghet för deltagarna, säger Anja Nordenfelt.

Fartun Wahlqvist har rekryterat många mammor i Eskilstuna. Hon gick själv utbildningen och jobbade sedan som koordinator. Foto: Johan Bergmark

Trots att Fartun Wahlqvist bott i Sverige sedan 1997 gav utbildningen henne en hel del nya viktiga kunskaper.

– Vi som har utländsk bakgrund behandlas ofta annorlunda. Det verkar inte spela någon roll hur länge man varit här. Vi behöver få information om samhället för att förstå vilka rättigheter vi har, säger hon.

Det här är inger tomtebloss, det är en långsiktig investering.

Anja Nordenfelt är noga med att påpeka att Mamma United bygger på kvalitetssäkring och utvärdering. Den sker med hjälp av observation enligt en modell som Skandia Idéer för livet tagit fram samt djupintervjuer med deltagarna.

– Det här är inger tomtebloss, det är en långsiktig investering. Allt vi gör baseras på fakta. Vi har också inlett ett samarbete med GIH, Gymnastik och Idrottshögskolan, i Stockholm, som vetenskapligt ska utvärdera resultat och effekter.  

Det handlar definitivt inte om varumärkes-washing.

Kfast vd Fredrik Elf gillar det vetenskapliga angreppssättet.

– Jag uppskattar att det ligger forskning bakom, att insatser utvärderas och att vi får feedback och återkoppling. Jag är stolt över att en del av detta. Det handlar definitivt inte om varumärkes-washing, säger han.

MAMMA UNITED

  • Ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv i positiv riktning.  
  • Samarbetspartners är bland andra Kfast, Victoriahem, Stena fastigheter, Mimer fastigheter, Skandia Idéer för livet och Enköpings Hyresbostäder.
  • Erbjuder gratis utbildning i åtta kommuner, Enköping, Eskilstuna, Sigtuna, Södertälje, Nacka, Stockholm, Haninge, Västerås.
  • Ett program omfattar tolv tillfällen under tre månader.
  • Pappa United är under uppstart med en pilot som gjordes under våren.

Läs mer om Mamma United och Anja Nordenfelt:

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]