[ Annons ]

Det är dyrare att hyra en lägenhet i skånska Hörby än i expansiva Sundbyberg. En ny undersökning från Fastighetsägarna visar att det saknas logiska samband mellan hyreshöjningar och befolkningstillväxt.
Publicerat 25 juni, 2015

Ny rapport: hyresutvecklingen helt slumpmässig

Det är dyrare att hyra en lägenhet i skånska Hörby än i expansiva Sundbyberg. En ny undersökning från Fastighetsägarna visar att det saknas logiska samband mellan hyreshöjningar och befolkningstillväxt.

Fastighetsägarna har utifrån offentlig statistik från Hyresgästföreningen granskat och tagit fram en lista på de högsta och lägsta hyresnivåerna i de kommunägda bostadsbolagen i hela Sverige sedan år 2012. Organisationen menar att resultatet blottlägger en orättvis och ologisk hyresmarknad.

[ Annons ]

– Vår undersökning visar att det inte finns några samband alls mellan hyresutveckling och exempelvis inflyttning eller inkomstökning i våra svenska kommuner. Hyresutvecklingen ter sig i princip helt slumpmässig, säger David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna.

Den snabbaste hyresutvecklingen de senaste åren har lilla Ydre i Östergötland haft, tätt följt av Tomelilla och Munkfors. Långsammast har det varit i Ljusdal, Olofström och Gullspång. De högsta snitthyrorna finns visserligen Stockholmsområdet där hyrorna är 66 procent högre än i Åsele som ligger lägst. Det är framförallt de kommunägda bolagens nybyggnation i Stockholm som förklarar den högre snitthyran. Om man istället jämför priserna på villa- och bostadsrättsmarknaden är prisskillnaden nästan 2 000 procent.

Fastighetsägarnas förklaring till den snurriga hyresmarknaden är att den är hårt reglerad sedan 40-talet. Enligt hyreslagstiftningen är det upp till parterna, det vill säga hyresgästerna via Hyresgästföreningen och de privata och kommunägda bostadsföretagen, att bestämma hyran i en förhandling. Det görs utifrån lägenhetens bruksvärde som främst bestäms av lägenhetens storlek, hur modern den är och var den ligger. Kostnader för produktion, drift och underhåll är inte bruksvärdesfaktorer, men har genom åren ändå fått stor inverkan på hyressättningen. Det förklarar till stor del varför kommunägda bolag på orter med låg eller negativ tillväxt ändå kan ha en snabb hyresutveckling.

– Det svenska hyressättningssystemet måste reformeras så att det bättre speglar hur människor värderar bostädernas läge, standard och förvaltningskvalitet. Systemet har varit till skada för hyresrätten och bidragit till den stora bristen på hyresrätter vi har idag. Reformer ska självklart ske ansvarsfullt och under lång tid, och vi deltar gärna i en konstruktiv dialog för att finna lösningar som får en bred uppslutning, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige.

Rapporten ”Snurrigt värre” innehåller hyresnivåerna för Sveriges alla kommuner, och presenteras den 1 juli på ett seminarium i Almedalen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]