[ Annons ]

Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 14 april, 2021

”Det kan både vara för mycket och för lite på en och samma gång”

I det nu expansiva Norrland råder både överskott på bostäder och bostadsbrist. Till stor del handlar det om bristen på småhus menar Maria Pleiborn.

Är det nu som Norrland får sin revansch? Stora fabriksetableringar för batterier och fossilfritt stål, testbanor för bilar, god tillgång till energi, nya vindkraftsparker och en lugnare vardag. Kommer det att locka fler att bosätta sig i de norra delarna av Sverige? Får vi se en omvänd flyttström jämfört med ”Vi flytt int”? Många tror att det blir så. Andra är skeptiska. Från min demografiska bostadsmarknadshorisont är det en spännande utveckling.

De som är skeptiska pekar på att bostadsmarknaden i Norrlandslänen inte direkt är het. Nyligen har vi följt en nyhet om en auktion på en bostad i Sorsele för en krona (vad den slutligen gick för är okänt). Hem & Hyra gjorde också nyhet av sin undersökning bland allmännyttan i Norrlandslänen där man fick fram att ”Det står närmare 700 lediga lägen-heter runtom i Norrland som bara väntar på någon som vill flytta in.” Det kostar pengar när det står tomt, vilket naturligtvis är ett problem. Och i vissa fall river man bostäder – ibland till och med hellre än att sälja dem till en konkurrent.

[ Annons ]

Så hur står det till egentligen? Säger antalet lediga lägenheter i allmännyttan något om attraktionskraften? Det är naturligtvis skillnad från kommun till kommun och från läge till läge. I många kommuner i Norrland har det inte byggts bostäder på många år – i andra byggs det tusentals. Det påbörjades totalt nästan 4 000 bostäder i de fyra Norrlandslänen under 2020 vilket är 70 procent mer än under 2019. Mest byggdes i Umeå, Luleå, Kiruna och Sundsvall. Och man har planer på att bygga ännu mer.

Men låt oss återvända till Sorsele. I december 2020 hade det kommunala bostadsbolaget 15 bostäder lediga för direkt uthyrning. Kommunen planerar inte att bygga några bostäder alls enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät. I enkäten 2019 redovisades ett underskott på bostäder i kommunen. I enkäten förra året hade man balans på marknaden.

Nu är det kanske inte så konstigt att man i Sorsele och även i andra Norrlandskommuner har en paradoxal situation med bostadsbrist samtidigt som det står lägenheter tomma i allmännyttan. Skälet är att yngre personer som får jobb vill köpa ett hus. De ställer sig inte i någon bostadskö för en lägenhet. I genomsnitt kostar en villa i Sorsele långt under en miljon. Problemet är att det sällan blir någon till salu. Och det är omöjligt att få lån till att bygga. Det byggdes bara en enda bostad i kommunen under 2019 och inte en enda under 2020.

I Umeå och Skellefteå säljs det ungefär 1 000 villor per år (tillsammans). I Umeå kostar de upp emot 4 miljoner och Skellefteå ungefär 2 miljoner. Båda kommunerna förväntas växa kraftigt, säger sig ha bostadsbrist idag och planerar för ett högt bostadsbyggande framöver. Det gör inte Sorsele. Och det gör inte heller flera andra inlandskommuner.

Det är bevisligen inte lätt att få ihop bostadsmarknaden så att bostäderna finns där de efterfrågas. Det kan både vara för mycket och för lite på en och samma gång. Samtidigt vore det önskvärt att det gick att bygga och planera en framtid även i Sorsele för de som faktiskt har goda möjligheter på arbetsmarknaden i dessa delar av vårt avlånga land. Norrbotten och Västerbotten var de län i Sverige som ökade sitt bostadsbyggande mest under 2020. Samtidigt var det de län där småhusbyggandet var allra lägst som andel av den totala volymen.

Maria Pleiborn

Gör: Demograf och bostadsmarknadsexpert på WSP Advisory.

Mer om: Har sedan mitten av 1990-talet arbetat med modeller som förklarar hur priser på bostäder och fastigheter varierar över tid, geografi och kvaliteter.

Twitter: @MariaPleiborn

Läs fler krönikor av Maria Pleiborn »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]