Maria Pleiborn

Gör: Demograf och bostadsmarknadsexpert på WSP Advisory.

Mer om: Har sedan mitten av 1990-talet arbetat med modeller som förklarar hur priser på bostäder och fastigheter varierar över tid, geografi och kvaliteter.

Twitter: @MariaPleiborn

”Jag är en av pandemins vinnare”

Vi som är lite äldre och etablerade, har en villa med trädgård och gott om plats för hemarbete har varit vinnarna. Förlorarna är de unga som inte bara blivit av med jobbet utan även möjligheten att etablera sig på bos

Krönika

En glad pessimist gillar läget

Krönika Det är lätt att bli uppgiven över bristerna i bostadspolitiken, men Maria Pleiborns råd är att gilla läget, glömma politiken och agera själv.
Krönika

”Hur ska skolbarnen få rum?”

Krönika Nu i höst har ungefär 30 000 barn börjat i förskoleklass i Storstockholm. I hela landet är siffran 123 500 barn. Fantastiska siffror. Maria Pleiborn hoppas att alla barnen får en bra start på skolan, även om hon befarar att det inte blir så.
Politik

”Avslöjande statistik om byggbonus och urbanisering”

Politik Maria Pleiborn gör några statistiska nedslag och konstaterar bland annat att regeringens byggbonus lett till många startbesked men inte lika många färdig-ställda bostäder. Samt att det är fler som flyttar ut från Stockholms kommun till andra delar av landet än in till staden.

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]