Publicerat 8 juni, 2022

Brist på mångfald bland chefer i byggsektorn

Vissa grupper av människor är kraftigt underrepresenterade på chefspositioner i samhällsbyggnadssektorn. Det visar en kartläggning från Byggcheferna.

Trots att samhällsbyggnadssektorn är en av de hårdast drabbade branscherna när det gäller arbetskraftsbrist, är befolkningsgrupper som exempelvis homosexuella män och människor med annan etnisk identitet än svensk är kraftigt under­representerade bland cheferna i samhällsbyggnadssektorn. Det visar en kartläggning från branschföreningen Byggcheferna, genomförd i samarbete med Allbright och Novus.

– Nu vet vi och tyvärr kan vi konstatera att vi inte är en bransch som representerar hela samhället eller tillvaratar kompetensen i hela befolkningen, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

[ Annons ]

Kartläggningen visar att följande grupper är underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnad:

Människor med annan etnisk identitet än svensk: 
I samhället 25,5 procent
I sektorn 11 procent

Homosexuella män :
I samhället 2–3 procent
I sektorn 0 procent

Kvinnor med funktionsnedsättning:
I samhället 16 procent
I sektorn 3 procent

Män med funktionsnedsättning: 
I samhället 16 procent
I sektorn 9 procent

Kvinnor:
I samhället 50 procent
I sektorn 13 procent

Att olika grupper ur samhället är underrepresenterade bland cheferna är allvarligt, menar Jeanet Corvinius. 

– Det en viktig signal om att vi riskerar missa kompetenta chefer. Men det innebär också i förlängningen att vi riskerar missa kompetens, kreativitet och perspektiv i alla andra yrkesgrupper i branschen eftersom chefer är de som rekryterar medarbetare, inte minst ur sina egna personliga nätverk, säger hon.

Kartläggningen omfattar alla sju lagstadgade diskrimineringsgrunder och är genomförd i samarbete med stiftelsen Allbright och Novus. Den bygger på en metod kallad jämlikhetsdata som baserar sig på frivillighet, anonymitet och självidentifikation.

Paradoxen med stor brist på personal i många yrken samtidigt som det råder hög arbetslöshet är en av de största utmaningarna i vår tid. Samhällsbyggnad är en av de värst drabbade. Sverige behöver bygga tusentals bostäder men kämpar för att hitta arbetskraft.

– Mot den bakgrunden har vi helt enkelt inte råd att riskera att fördomar, diskriminering och machokultur gör att vi väljer bort arbetskraft, säger Jeanet Corvinius.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]