[ Annons ]

Benjamin Dousa, vd Timbro och Erik Elmgren, förbundschef för Hyresgästföreningen.
Publicerat 13 april, 2021

Det hettar till om hyressättningsavgiften

Det har blåst upp till krig mellan Hyresgästföreningen och Timbro om hyressättningsavgifter. Men bakom den heta ordväxlingen gömmer sig den nya utredningen om fri hyressättning i nyproduktion.

Senast den 31 maj ska hovrättsrådet Kazimir Åberg presentera utredningen om fri hyressättning i nyproduktion – en utredning det finns många åsikter kring. Hyresgästföreningens menar till exempel att förslaget är ett första steg mot marknadshyror, något som dock inte nämns i utredningsdirektivet. Däremot kan det bli aktuellt med ett nytt tariffsystem och nuvarande hyresförhandlingar som frivilligt alternativ. Det skulle innebära att de drygt 200 miljoner – 12 kronor per månad per hyresgäst – som Hyresgästföreningen får in för att finansiera förhandlingarna skulle krympa.

Det är med denna bakgrund man ska se den undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Timbro. Och det är också här man hittar förklaringen till Hyresgästföreningens skarpa mothugg. Undersökningen visar att bara en av fyra hyresgäster (27 procent) vill fortsätta betala dagens hyressättningsavgift och att de allra flesta, 84 procent, inte kände till avgiften. Nästan lika många, 86 procent, uppgav att de inte visste att det är Hyresgästföreningen som tar ut den. Dessa siffror använder Timbro som argument för ett avskaffande av avgiften – och när de anklagar Hyresgästföreningen för att lura hyresgäster på miljontals kronor. Det får Hyresgästföreningen att gå i taket. 

[ Annons ]

– Det här är ett lågvattenmärke och en allvarlig anklagelse, som vi efterlyser en saklig redogörelse för.  Vi tar gärna debatten, men låt den vara utan pajkastning, säger Erik Elmgren, förbundschef för Hyresgästföreningen. 

Att debatten börjar hetta till är en tydlig signal om att nästa val börjar närma sig. 

Benjamin Dousa, vd Timbro

BENJAMIN DOUSA, VD TIMBRO:

Vilka slutsatser drar du av opinionsundersökningen om hyressättningsavgifter?

– Att få känner till att de betalar hyressättningsavgift och knappt någon vet hur man tar bort den.  Dessutom finns en tydlig majoritet för att göra den frivillig, inte bara på pappret utan även i realiteten. Den starka positiva responsen vi fått från framför allt borgerliga politiker visar även att avgiften mycket väl kan komma att avskaffas i framtiden.

Borde ni inte frågat om hyresgästerna vill slopa avgiften till Hyresgästföreningen, även om det innebär att de själva måste förhandla hyran med värden?

– I så fall hade man behövt förklara hela bruksvärdessystemet i frågan också. Vi har inte fri hyressättning i Sverige och därför skulle ett utträde ur förhandlingsförordningen varken betyda en högre hyra eller några långdragna förhandlingar.  Jag är därför inte säker på att svaren hade blivit annorlunda med denna information i våra frågor.  

Är det inte viktigt med att starkt konsumentskydd?

– Jo, att värna konsumentskyddet är något annat än att värna Hyresgästföreningens privilegier. Jag tycker att skatter och avgifter ska vara transparenta gentemot medborgarna som betalar dem. Hyressättningsavgiften är här en skamfläck, där icke-medlemmar utan vilja och vetskap finansierar Hyresgästföreningens verksamhet.

Erik Elmgren, förbundschef för Hyresgästföreningen.

ERIK ELMGREN, FÖRBUNDSCHEF FÖR HYRESGÄSTFÖRENINGEN: 

Vilka slutsatser drar du av opinionsundersökningen om hyressättningsavgifter?

– Att valrörelsen snart börjar och att starka krafter driver frågan om marknadshyror. Frågorna är vinklade för att uppnå sitt syfte. Timbro har valt att fråga 1 023 hyresgäster. Vi förhandlar hyran för 3 miljoner hyresgäster. Om vi gjorde en liknande enkät och frågade om hyresgästerna var beredda att betala 12 kronor per månad, ungefär lika mycket som en liter mjölk kostar, för att någon annan förhandlar hyran – då är jag övertygad om att 9 av 10 skulle tycka att det var en bra idé.

Bara en av fyra hyresgäster vill fortsätta betala dagens hyressättningsavgift. Är det då rimligt att hålla kvar vid dagens system?

– I grunden handlar detta om konsumentskydd. Att en organisation förhandlar för alla hyresgäster är både rationellt och kostnadseffektivt – och något som de flesta hyresgäster vill.  Vi är transparenta med att hyressättningsavgiften existerar och att den hyresgäst som själv förhandlar sin hyra inte behöver betala en avgift till oss. Timbro gjorde en undersökning bland 1 023 hyresgäster. Vi förhandlar hyror åt 3 miljoner hyresgäster och förra året förhandlade vi fram en besparing för hyresgästerna som kollektiv på drygt 1,6 miljarder kronor nationellt.

Hur skulle det påverka er om tre av fyra ändå valde att sluta betala hyressättningsavgiften?

– Precis som för vilken annan verksamhet, minskar den i omfattning om intäkter inte kommer in. Om vi får in färre avgifter innebär det också att förhandlingsverksamheten minskar. Men det är bara ett teoretiskt scenario, som Timbro försöker måla upp.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]