Amanda Lundeteg, vd och talesperson på Allbright. Foto: Hilda Forsell,
Publicerat 19 juni, 2023

Branschen på väg att bli omsprungen

Fastighetsbranschen har länge varit den mest jämställda. Men nu lurar andra branscher i vassen och är på väg att gå om. Det visar stiftelsen Allbrights nya rapport.

När det gäller andelen kvinnor i fastighetsbranschens ledningsgrupper har siffrorna legat runt 40 procentsstrecket i flera år, medan andelen kvinnor med styrelseuppdrag hamnat strax under, runt 35 procent. Så ser det även ut i årets rapport från Allbright. 

I fastighetsbranschens styrelser är läget oförändrat, med 34 procent kvinnor. Men i ledningsgrupperna har andelen kvinnor minskat med 2 procentenheter, till 38 procent.

[ Annons ]

Därmed är fastighetsbranschen inte längre jämställd, som enligt Allbright innebär minst 40 procent kvinnor. 

Anledningen är bland annat att NP3 Fastigheter har halkat ned på den röda listan, med noll kvinnor ledningsgruppen, samt att Pandox och Genova Property Group båda halkat ur den gröna listan.

– Små förändringar i få bolag får stort utfall. Det är tråkigt eftersom fastighetsbranschen är den enda bransch som har gått stadigt framåt. Det är viktigt att man inte tappar gnistan utan håller i och håller ut, och fortsätter arbeta hårt, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright.

Fastighetsbranschen har varit den bransch Allbright brukar lyfta som en förebild när det gäller jämställdhet. Och även om läget är oförändrat i tabelltoppen, så börjar andra branscher knappa in. Hälsovård är exempelvis en utmanare, med 37 procent i styrelserna och 34 procent i ledningsgrupperna.

Så nu gäller det för fastighetsbranschen att få fart på arbetet igen, menar Amanda Lundeteg.

– Alla branscher kan ha ett dåligt år, men om utvecklingen fortsätter så här så kanske hälsovård går om fastighet i nästa rapport. Nu gäller det för fastighet att fortsätta sätta de här frågorna högt på agendan och kartlägga representation och förekomst av diskriminering. Fastighetsbranschen har länge vare ett föredöme när det gäller kön, det är dags att ta nästa steg och kartlägga även mångfald, säger hon.

En vanlig synpunkt i rekryteringsarbete är att inte titta på kön, utan kompetens, eftersom man då automatiskt kommer att anställa kvinnor. Men den taktiken är Amanda Lundeteg skeptisk till. 

– Det där är verkligen en fälla. Vi ser i vårt arbete att vita män premieras till högre poster, och att kvinnor diskrimeras även om de är kvalificerade för jobben. Det är jättebra att man rekryterar utifrån kompetens, men man måste vara medveten om att det finns en diskriminering på arbetsmarknaden. Annars kommer män fortsätta sitta på toppen, säger hon.

De små skillnaderna i procent från år till år när det gäller fastighetsbranschen kan uppfattas som betydelselösa. Men det håller Amanda Lundeteg inte med om. Siffrorna säger bara visst mycket, menar hon.

– De är viktiga, 28 procent kvinnor i börsens ledningar är alldeles för lågt med tanke på hur många kvinnor som har utexaminerats de senaste decennierna, från exempelvis ekonomi- och juristprogrammen. Om vi utgår ifrån hur många kvinnor som utexaminerats så skulle vi redan ha jämställda ledningar.  Och det behöver vi hela tiden påminna oss om.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]