[ Annons ]

Foto: Veidekke.
Publicerat 19 mars, 2021

Debatt: ”Marknadshyror möter problem som Christer Jansson inte vill kommentera.”

Vill Jansson sälla sig till de eftertänksamma reformisterna eller de mer rödbrusiga revolutionärerna? Det undrar Lennart Weiss i ett svar, och menar att marknadshyror leder till en chockhöjning av nyproduktionshyrorna.

I februarinumret av Fastighetstidningen hade jag en krönika med rubriken ”Har marknaden råd med marknadshyror?”, följt av en övergripande fråga; hur ser egentligen problemet ut som förespråkarna av marknadshyror vill lösa?

I en replik från Christer Jansson, f d VD för Fastighetsägarna i Stockholm får jag mothugg. Christer Jansson menar inledningsvis att han har svårt att förstå den ”hotbild” jag målar upp. Nyproduktionen motsvarar ju endast en del av det samlade beståndet. Ganska snart klargör dock Christer Jansson sin större målbild. ”Nyckeln till en fungerande hyresmarknad ligger istället i hyressättningen inom det befintliga beståndet.” Och det är givetvis där som den egentliga agendan ligger. Så under vilken flagg vill Jansson sälla sig, till de eftertänksamma reformisterna eller de mer rödbrusiga revolutionärerna?

[ Annons ]

Till de senare finns skäl att ställa frågor. Redan marknadshyror i nyproduktionen möter problem som Christer Jansson inte vill kommentera. I Stockholm men också många andra kommuner subventioneras dagens nyproduktion av hyresbostäder via marken som antingen säljs till kraftig rabatt eller via attraktiva tomträttsavtal. Självklart kan ingen tro att dessa kan bestå om marknadshyror införs. Men uppenbarligen är det få som räknat på saken. Den som gör det kommer snabbt att se att nyproduktionshyrorna behöver chockhöjas till runt 3 000 kr/kvm/år, givet ett oförändrat avkastningskrav. Därmed faller ett av förespråkarnas främsta argument, att fria hyror i nyproduktionen kommer att öka byggandet. 

Vidgas sedan perspektivet till marknadshyror i ”det befintliga beståndet” hopar sig frågorna. Den som tittar ut över världen kan konstatera att varje bostadsmarknad har sina problem. Marknadshyror har en stark tendens att stärka segregationen. Kräver snabbt att en parallell hyresmarknad med sociala hyresbostäder (utan bytesrätt) byggs upp och att bostadsbidragen höjs kraftigt. Allt detta ha en mycket hög offentlig – finansiell prislapp, invändningar som dock marknadshyresförespråkarna inte vill diskutera.

Som framgår tydligt av min krönika är jag medveten om att bostadsmarknaden är i stort behov av reformer, som ökar byggandet, stöttar yngre, inkomstsvaga och hushåll som saknar sparkapital. För att i någon mån bidra med idéer och uppslag har jag publicerat otaliga rapporter och debattartiklar, som Christer Jansson helt riktigt påpekar, hittills till måttlig framgång. På det sättet delar vi samma verklighetsbild av ett ”bostadspolitiskt misslyckande”.

Frågan är dock vad som är vägen framåt? Att driva en radikal reformagenda utan djupare konsekvensanalys eller att reformera det vi redan har? Jag tror på det senare och i min krönika presenterade jag ett antal grepp som skulle kunna ge önskvärda resultat får såväl förhandlingssystemet som hyresmarknaden som sådan.  

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]