[ Annons ]

Christer Jansson, bostadspolitisk debattör.
Publicerat 15 mars, 2021

Debatt: ”Weiss lever själv i det bostadspolitiska misslyckandet”

Det är svårt att förstå den hotbild som Lennart Weiss målar upp kring kommande bostadspolitiska reformer. Det skriver den bostadspolitiske debattören Christer Jansson i ett svar där han argumenterar för mer långtgående åtgärder

Lennart Weiss är en kunnig och klok bostadspolitisk debattör. Och tillhör därför med rätta den inre kretsen av debattörer som även kan detaljerna i den politiska snårskog som utgör hyresregleringen. Ibland kan dock detaljerna skymma helheten.

Weiss ondgör sig i sin senaste krönika över ett eventuellt förslag om införande av så kallade marknadshyror i nyproduktionen. Han menar att bostadspolitiska ”revolutionärer” har tagit över debatten och driver politikerna framför sig. Han påstår att han, förmodligen under de mer än 30 år Weiss varit aktiv i bostadsdebatten, aldrig fått svar på frågan från dessa revolutionärt lagda ”Hur ser problemet ut som ni vill lösa?”

[ Annons ]

Frågan är i sig tämligen svårförståelig. Dels därför att svaret är givet och har givits: en väl fungerande bostadsmarknad, dels därför att Weiss själv lever i denna verklighet där det bostadspolitiska misslyckandet har ett oerhört högt mänskligt och samhällsekonomiskt pris. Varje dag.

Men det är ju inte hyrorna i nyproduktionen som löser de fundamentala problemen på hyresmarknaden. Nyproduktionen årligen uppgår sällan till mer än en (1!) procent av det befintliga beståndet.  Så det måste sägas vara mycket beskedliga revolutionärer som ryms i den bostadspolitiska debatten. Dessutom är det som Weiss mycket riktigt påpekar, svårt att tro att hyresnivåerna i nyproduktionen kommer att påverkas nämnvärt av denna eventuella förändring. Reformens stora värde ligger snarare i att människor som idag får köpa en bostadsrätt för miljontals kronor utan politiska överrockar, också skulle få möjligheten att komma överens direkt med sin hyresvärd om innehållet i ett hyresavtal, som kan avslutas inom tre månader. Vårt samhälle blir bättre av att människor behandlas som myndiga.  

Nyckeln till en fungerande hyresmarknad ligger istället i hyressättningen inom det befintliga beståndet. Många kloka förslag för en reformering av denna del av marknaden har presenterats under decennier, men den politiska ångesten inför Hyresgästföreningens mångmiljonkampanjer har alltid resulterat i – ingenting. Inte ens ett seriöst politiskt samtal har kunnat inledas.

Risken med ett genomfört förslag om nyproduktionshyror är att det politiska systemet därmed vill tro att är saken klar. Och att man ska slippa att ta i den politiskt mycket svårare frågan om hyressättningen i de redan inflyttade hyresrätterna. Nästa tillfälle för politiska reformer inom detta område kommer med all sannolikhet att dröja många år. Det är därför lite svårt att förstå hotbilden som Weiss målar upp och också att förstå att så många branschintressenter förefaller nöjda med denna mycket begränsade reform som de friare nyproduktionshyrorna skulle utgöra.

Weiss avslutar sin artikel med tesen att ”Med ett pragmatiskt angreppssätt bör det vara fullt möjligt att få dagens system att fungera” och antyder att det är ”revolutionärerna” som är dogmatiska och inte förhandlingsvilliga. Detta är helt enkelt fel. Vilket han naturligtvis vet. Hyresgästföreningen vill ingen förändring, därför att status quo ger dem makt. De kommer därför aldrig att drabbas av pragmatism. Det har historien entydigt visat.

Hyresregleringen är resultatet av politiska beslut. Endast politiska beslut kan befria den svenska hyresmarknaden från dess förödande effekter.

Christer Jansson, bostadspolitisk debattör
Christer Jansson var vd för Fastighetsägarna Stockholm från 1999 till 2013. Därefter har han bland annat verkat som senior advisor på konsultbolaget Nordic Public Affairs och deltar i den bostadspolitiska debatten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]