Vård i centrum

En tydlig trend är att köpcentrumägarna blivit allt mer intresserade av att få in vård och annan samhällsservice i sina kvarter.