[ Annons ]

Christer Jansson, bostadspolitisk debattör
Publicerat 22 mars, 2021

Slutreplik: ” Weiss ger en starkt förskönande bild av systemet”

Markpriset i en väl fungerande prisbildning i en marknadsekonomi som gäller även med friare nyproduktionshyror. Det menar Christer Jansson i en slutreplik till Lennart Weiss.

Lennart Weiss och jag är överens om att bostadshyresmarknaden är offer för ett politiskt misslyckande. Detta misslyckande har en lång rad orsaker: skatter, byggregler, plan- och tillståndsfrågor – för att nämna några.

Till denna lista ska också läggas bruksvärdesystemet menar jag. Weiss är av annan uppfattning och har i en rapport för Socialdemokraterna skrivit att systemet ”har tjänat hyresgäster, fastighetsägare och samhället väl under 40 år”.

[ Annons ]

Det är en starkt förskönande bild av ett system som bidragit till bostadsbrist, gigantiska underhållsskulder och en investerarflykt från upplåtelseformen. Och vilket inte ska förglömmas – ökade bostadsrättspriser.

Friare nyproduktionshyror är ett steg i rätt riktning, men som isolerad företeelse varken värd champagne eller upphetsad retorik. Weiss skriver att jag ”inte vill kommentera” hans beskrivning av de problem som nyproduktionshyrorna kommer att möta. Det huvudproblem han anger är att kommunernas ”subventioner” av markpris eller tomträttsavgälder skulle avvecklas vid ett införande av nyproduktionshyror och leda till hyresnivåer som få har råd att betala.

Tyvärr är detta resonemang byggt på en missuppfattning. Jag kan förstå att någon kommunkamrer eller direktör vid en bostadsrättutvecklare kan uppfatta ett lägre markpris för hyresrätter än för bostadsrätter som en ”subvention” – men det blir inte rätt för det. Det finns inte ett (1) pris för en given markbit i landet. Priset varierar beroende på det planerade projektets lönsamhet. Därför är inte markpriset detsamma för olika fastighetsprojekt – kontorshus, butikscentra och bostadsrätter. Och hyresrätter kommer inte att kunna betala samma markpris som bostadsrätter. Vill en kommun att det ska byggas hyresrätter på kommunägd mark, så kommer man att inse att marknadspriset för marken är vad de intresserade fastighetsägarna kan betala. Detta är inte en subvention, utan en väl fungerande prisbildning i en marknadsekonomi. Och det kommer att gälla även med friare nyproduktionshyror.

I diskussionen om friare hyressättning i det befintliga beståndet förefaller det påfallande lätt att glömma bort att hyresregleringen inte varit något framgångsrecept för att motverka segregationen. Faktum är att segregationen bland de boende på den reglerade hyresmarknaden inte skiljer sig på något avgörande sätt från bostadsrättsmarknaden.

Hyresmarknadens problem är resultatet av politiska beslut. Att varsamt reformera hyresrättsmarknaden är därför en av de stora politiska, blocköverskridande uppgifterna framöver. Då måste ambitionen vara helheten och inte enskildheter. Efter alltför många decennier år är det hög tid att gå till verket.

Christer Jansson, bostadspolitisk debattör
Christer Jansson var vd för Fastighetsägarna Stockholm från 1999 till 2013. Därefter har han bland annat verkat som senior advisor på konsultbolaget Nordic Public Affairs och deltar i den bostadspolitiska debatten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]