[ Annons ]

Börja med att undersöka hur många laddplatser det finns utrymme för och var de bäst placeras. Foto: Shutterstock
Publicerat 3 maj, 2022

Så installerar du laddstolpar vid din fastighet

Antalet elbilar i Sverige ökar. Därför vill allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar installera laddstolpar vid sina fastigheter. Här får du tips och råd om hur du bäst går till väga. 

Möjlighet att ladda bilen blir allt viktigare för dagens bilister, både hemma och på jobbet. Försäljningen av laddbara bilar väntas nå rekordhöjder i år, medan antalet laddplatser inte ökar i samma takt. Därför vill allt fler större och mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar installera laddstolpar. Det är mycket att tänka på inför en installation – allt från att säkerställa att fastigheten klarar den elbelastning som laddstolparna kräver till att välja typ av laddare, ta in offerter och välja lämplig betalningsmodell. Sex tips för dig som ska installera laddstolpar:

1. Se till att fastigheten har rätt förutsättningar

Börja med att undersöka hur många laddplatser det finns utrymme för och var de bäst placeras. Kontakta elektriker för att ta reda på fastighetens totala effektuttag, samt för att säkerställa att fastigheten klarar den belastning som laddstolparna kräver.

2. Kontrollera intresset bland de boende

Hur stort är intresset bland de boende och hyresgäster? Det kan kontrolleras genom en enkät, branschorganisationen Fastighetsägarna har en mall som går att ladda ned från deras hemsida. Även om intresset är lågt kan det ändå vara en poäng att installera laddstolpar, eftersom andelen elbilsägare ökar.

3. Vilken laddare ska du välja?

Om intresset är stort, förutsättningarna bra och beslut är taget är det dags att titta på vilken typ av laddare som ska installeras. Vanligast för boendenära laddning är en laddare med låg effekt, eftersom bilen står parkerad under längre perioder. Men att installera en snabbladdare är också en god idé. Det är ingen idé att snåla. Planera för så många laddare som förutsättningarna tillåter eftersom en entreprenad är billigare än två, även om platserna är lika många till antalet.

4. Sök stöd för kostnaden

Kostnaden för en laddplats i garage är runt 5 000–12 000 kronor, beroende på omständigheterna, medan en laddstolpe utomhus som kräver markarbeten kan kosta upp emot 50 000 kronor. Fastighetsägare kan söka stöd från Naturvårdsverket för installationen genom initiativet Klimatklivet, som står för högst 50 procent av investeringskostnaden. Vid ansökan till Klimatklivet får inte arbetet påbörjas förrän beslut fattats.

5. Begär in flera offerter

Det finns många entreprenörer som installerar laddstolpar så var noga med förarbetet och researchen innan anbud begärs in för att kunna ställa rätt frågor och kravställa ordentligt. Fastighetsägarna har en mall för offertförfrågan på sin hemsida för nedladdning som underlättar. Begär in minst tre offerter och ställ dem emot varandra.

6. Välj rätt betalningsmodell

De boende kan betala för laddningen på flera olika sätt, exempelvis med fast månadsavgift där laddning ingår, fast månadsavgift med rörlig effekt, debitering per timme eller debitering per kWh. Samtliga modeller kan dessutom optimeras genom smarta lösningar.

Läs mer om:

Hur du tar rätt betalt för laddningen.

Gemensamhetsel.

Bristen på laddplatser.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]