Publicerat 2 maj, 2022

Stor brist på laddplatser

Försäljningen av laddbara bilar förväntas nå nya rekordhöjder 2022. Men antalet laddplatser ökar inte i samma takt. Vad är fastighetsägarnas roll i frågan, och hur ska energiförbrukningen kunna minskas om effektuttaget ökar?

Antalet laddbara personbilar som rullar på våra vägar ökar stadigt år för år. Under 2020 stod de för 32,2?procent av alla nyregistrerade personbilar, och under 2021 ökade andelen till 45 procent. Och trenden ser ut att fortsätta även detta år. Enligt prognoser från Bil Sweden kommer hela 60 procent av alla nyregistrerade bilar under 2022 att vara laddbara.

2022 är även året då elbilarna för första gången lyckas köra om laddhybriderna. Bil Sweden spår att hela 34 procent av de nyregistrerade bilarna under året kommer vara renodlade elbilar, att jämföra andelen laddhybrider som uppgår till 21?procent.

[ Annons ]

Men utvecklingen går inte lika snabbt när det gäller laddpunkter, där är vi långt ifrån bäst i klassen. I Sverige finns idag en publik laddplats per 20 laddbara bilar, att jämföra med EU:s rekommendationer på en publik laddplats per tio laddbara bilar.

Om Bil Swedens prognoser slår in måste alltså antalet laddplatser öka markant under året, framför allt i storstadsområdena och i Stockholm
i synnerhet.

Det låter onekligen aningen oroväckande, särskilt för de många nya elbilister som spås köpa elbil under 2022. Men verkligheten är delvis en annan.  I Stockholm görs många stora satsningar, och även i Göteborg är tongångarna positiva. Staden vann priset Laddguldet 2021 och nu ska även trådlös laddning av elbilar testas på några utvalda platser. Överlag är situationen i de större städerna hoppingivande, mycket tack vare insatser från privata fastighetsägare. Men det finns fortfarande problem att överbrygga.

Fastighetsbranschen ska inte bli de nya bensinstationerna, utan istället pytsa ut lagom med el så att man kommer hem.

Många svenska elbilsägare lider exempelvis av så kallad räckviddsångest och vill gärna ladda sin elbil så mycket som möjligt vid varje tillfälle. Enligt Kaj Winther, chef digital utveckling Fastighetsägarna Stockholm, är lösningen destinationsladdning kombinerat med smart styrning. Till exempel ska bilägare inte förvänta sig att få ladda bilen full varje gång de kopplar in sig på en laddpunkt, eftersom de helt enkelt inte behöver det, menar han.

– Fastighetsbranschen ska inte bli de nya bensinstationerna, utan i stället pytsa ut lagom med el så att bilen får samma mängd el som den gjort av med på vägen till jobbet så att man kommer hem. Ett grundläggande mål för fastighetsbranschen är att få ned energiförbrukningen och effektuttagen. Om vi ska försörja hela svenska folket med el till bilar så tvingas vi ju öka både energiförbrukning och effektuttag, och det är dessutom omöjligt eftersom kåkarna inte har kapaciteten att leverera så mycket energi, särskilt inte i Stockholm, säger Kaj Winther.

Jag satte kaffet i halsen för ett par veckor sedan.

Enligt Kaj Winther är privata fastighetsägare den sektion av samhället som gjort absolut mest på området. Däremot får de kanske inte alltid den uppmärksamhet de förtjänar, menar han.

– Jag satte kaffet i halsen för ett par veckor sedan när jag såg ett tv-inslag där trafikborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén, skröt om en anläggning de hade uppfört. Han sa att de hoppades att de privata fastighetsägarna också skulle dra sitt strå till stacken. Det var onödigt provocerande, när fastighetsägare i alla former, varit både drivande och ledande i utveckling och utbyggnad av laddinfrastruktur, säger Kaj Winther.

Fastighetstidningen ringde upp Daniel Helldén för att höra hur han ser på saken, och han håller inte med Kaj Winther.

– Vårt parkeringsbolag har jobbat med det här i tio år. I början gick det så klart långsamt, men vi har ganska mycket laddinfrastruktur i Stockholm nu. Vi har även en informationssida tillsammans med Energirådgivningen i Stockholmsregionen, där bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare kan få råd och hjälp med att bygga ut laddinfrastrukturen, säger han.

Daniel Helldén poängterar även att Stockholms stad är inne i en mycket expansiv fas av utbyggnaden av laddinfrastruktur. Under hösten 2021 fattades bland annat ett beslut om att alla parkeringsplatser ska vara laddplatser 2030.

– Nästa år ska 30 procent av alla parkeringsplatser i innerstaden vara laddplatser. Och 100 procent av de 6 000–7 000 garageplatser som staden har, som inte är kopplade till lägenheter, ska vara laddplatser 2026. Nu i maj öppnar vi exempelvis Hagastadsgaraget där samtliga 800 platser har laddstolpar. Vi har dragit i gång en massiv utbyggnad i Stockholm, och jag skulle säga att vi ligger i framkant i norra Europa. Vårt mål är en utsläppsfri innerstad 2030, säger Daniel Helldén.

Daniel Helldén håller med Kaj Winther och ser gärna ett samarbete med de privata fastighetsägarna.

– Förra året initierade vi tillsammans med bland andra Scania, Volkswagen och Ellevio en elektrifieringspakt i staden, där ett 30-tal olika bolag medverkar. Vi diskuterar de övergripande frågorna om exempelvis laddinfrastruktur och eltillförsel, och där kan alla gå med. Vårt parkeringsbolag driftar en del parkeringar åt privata fastighetsägare och där skulle man kunna hitta sätt att utveckla affärsmodeller tillsammans, säger han.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]