[ Annons ]

Publicerat 5 maj, 2022

Gemensam el förenklar

Det är inte bara stigande elpriser som motiverar – gemensamhetsel kan också vara en stor fördel vid elbilsladdning. Hos Wallenstam har man slopat individuella abonnemang i all sin nyproduktion av hyresrätter.

Gemensamhetsel börjar bli relativt vanligt i både hyreshus och i bostadsrättsföreningar. Det är vad det heter, individuella abonnemang sägs upp, för att samlas i ett enda för hela fastigheten. Rent praktiskt ersätts nätägarens elmätare med elmätare från fastighetsägaren som registrerar varje lägenhetselförbrukning, som sedan debiteras via hyresavin.

För Wallenstams hyresgäster blir det billigare jämfört med att ha eget el abonnemang, i med att hyresgästerna får nytta av Wallenstams elpris. Det säger patrik Persson som är teknisk direktör på Wallenstam.

[ Annons ]

Wallenstam är sedan 2013 självförsörjande på förnybar el genom de 66 vindkraftverk bolaget investerat i. Det är tillräcklig elproduktion för att täcka både fastigheternas elbehov och kundernas behov på månadsbasis.

– Då vill vi såklart kunna erbjuda våra hyresgäster fossilfri el, säger Patrik Persson.

Att nu få tillgång till hela kapaciteten blir till stor nytta när det kommer till installation av solceller och elbilsladdning.

I själva fastigheten blir det möjligt att använda hela den kapacitet som finns tillgänglig i servicekabeln till fastigheten under alla timmar på dygnet.

– Annars blir det som att vi som fastighetsägare har en kabel, och varje hyresgäst en kabel. Att nu få tillgång till hela kapaciteten blir till stor nytta när det kommer till installation av solceller och elbilsladdning, konstaterar han.

Det innebär att man kan bygga större solscellsanläggningar, där större delen av solcellselen används inom fastigheten – till våra hyresgäster, elbilsladdning och fastighetsdriften – vilket ger bättre ekonomi än att leverera ett överskott ut på elnätet.

På liknande sätt blir det en fördel att kunna utnyttja hela fastighetens kapacitet vid elbilsladdning.

– Annars hade vi varit begränsade till fastighetselen som är dimensionerad för att täcka husets driftsel, belysning, ventilation, och annat. Då finns det i regel inte tillräcklig reservkapacitet för att täcka elbilsladdning, säger Patrik Persson.

Med gemensamhetsel får vi bättre möjligheter att dels kommunicera med våra hyresgäster kring att prioritera elanvändningen.

I annat fall hade man kunnat bli tvungen att be nätägaren installera en kraftigare kabel in till fastigheten och sen betala en rejäl anslutningsavgift för att få tillräcklig kapacitet. Kapacitet som alltså faktiskt redan finns i huset.

Om Patrik Persson blickar framåt lite i tid ser han stora möjligheter att kunna samverka med nätägaren kring effektreglering.

– Med gemensamhetsel får vi bättre möjligheter att dels kommunicera med våra hyresgäster kring att prioritera elanvändningen, dels att ha en dialog med nätägaren och hitta lösningar där vi kan hjälpa till att effektbalansera elnätet, säger Patrik Persson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]