[ Annons ]

Katarina Liljestam-Beyer, ordförande Svenska Colivingförbundet.
Publicerat 25 oktober, 2023

Ny rapport: reformer för coliving behövs

Rapporten från Svenska Colivingförbundet visar på en bred politisk enighet om behovet av bostadsformen coliving. Nu vill förbundet se reformer för att underlätta boendeformen.

I sin nya rapport Framtiden är gemensam! lyfter Svenska Colivingförbundet, som verkar för att coliving ska vara en naturlig del av den svenska bostadsmarknaden, ett flertal punkter som utvecklas i ett längre reportage i Fastighetstidningen. Utöver det ger rapporten även exempel på röster om coliving från lokalpolitiker samt riksdagspartiernas åsikter om boendeformen.

Anders Almgren (S) är kommunstyrelsens ordförande i Lund, där det pågår en utveckling av delningsboenden.

[ Annons ]

– Många söker bostad här och det finns självklart människor som har andra önskemål än de som uppfylls i de befintliga bostäderna. Delningsboende kan vara ett sätt att bredda marknaden, säger han i rapporten.

P-O Gunnarsson (KD), ordförande i Helsingborgshems styrelse, är en annan av rösterna som ser delningsboendets fördelar:

– Jag tycker man kan säga att det är ett komplement på marknaden. Det kan finnas en tveksamhet kring allt för små ytor och att dela på ytor med andra människor som inte är ens familj. Men den tveksamheten kan inte få styra över hela utbudet av bostäder, eftersom folk är olika och har olika plånbok, säger han.

Samtidigt finns en rad frågetecken i regelverken som skapar osäkerhet hos verksamma aktörer. Exempel på dessa regelverk är Boverkets Byggregler (BBR), Plan och byggförordningen (PBF) och Plan och bygglagen (PBL). Konsekvensen blir att kommuner gör olika tolkningar och projekt har ibland försenats eller till och med stoppats i kommunala bygglovsprövningar.

– En utredning både när det gäller PBL och hyreslagstiftningen skulle behöva göras för att undersöka vilka hinder som finns för denna typ av boendeform. Tillgänglighetskrav kommer att vara en speciellt intressant fråga framöver då många äldre kan komma att efterfråga olika coliving-alternativ och att det då kan bli en viktig fråga att se till att man inte bygger bort möjligheten att få tillgång till denna boendeform utan snarare planerar för fler colivingmöjligheter för äldre, säger Katarina Luhr, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Katarina Liljestam Beyer, ordförande Svenska Colivingförbundet, tycker att det är bra att de politiska partierna är positiva till coliving, men det behövs också tas politiska initiativ för att se till att regelverk och lagstiftning är anpassade till coliving.

– Nästa steg blir att ta fram konkreta lösningar på de problem som finns för branschen för att långsiktigt vara en hållbar bostadsform. Vi vet att det finns en växande efterfrågan på colivingbostäder, säger hon.

I rapporten presenterar förbundet tre prioriterade åtgärder:

  • Lagar och regelverk ska ses över för att på sikt säkra att delningsboenden har en plats på den svenska bostadsmarknaden. Det är också av vikt för att skapa stabila och långsiktiga regelverk som skapar ett tryggt boende för hyresgästen.
  • Förbundet vill också att det införs likvärdiga villkor och kravnivåer för enskilda bostäder avsedda för ett hushåll, som för delningsbostäder där personer bor ihop frivilligt utan behovsprövning eller behov av personal.
  • Dessutom bör en ny definition för delningsbostäder skapas, som gör att bostadsformen blir en juridiskt vedertagen boendeform.

Läs mer om coliving:

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]