SEB samlar stora delar av sin Stockholmsverksamhet i Fabeges nya kontorsbyggnader i Arenastaden. Banken har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Fabege.
Publicerat 27 juni, 2014

SEB flyttar till Arenastaden

SEB samlar stora delar av sin Stockholmsverksamhet i Fabeges nya kontorsbyggnader i Arenastaden. Banken har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Fabege.

När SEB samlar stora delar av sin verksamhet i Stockholm skapar banken 4 500 arbetsplatser i Fabeges nya kontorsbyggnader i Arenastaden. Fastigheten, som byggs i anslutning till Mall of Scandinavia, har ett hyresvärde på 157 miljoner kr per år exklusive tillägg.

[ Annons ]

I upphandlingen ställdes det krav på moderna kontor med högt ställda miljö- och energikrav, ett bra kommunikationsläge och ett brett serviceutbud för medarbetarna. Kontoren kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM.
– Med Arenastaden har vi nu hittat en riktigt bra långsiktig lösning vad gäller vår lokalisering i Stockholm där vi nu samlar merparten av verksamheten. Kombinationen av läge och service i en modern och levande stadsdel skapar en stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Jan Erik Back, vice vd och ekonomi- och finansdirektör i SEB.

Byggnaderna beräknas vara färdigställda och tas i bruk i två etapper, varav den första i maj 2017 som motsvarar cirka 60 procent och resterande del i maj 2018. Den sammanlagda projektkostnaden är cirka 2,3 miljarder kronor.
– Vi är stolta över att Fabege får förtroendet att skapa framtidens kontor för SEB. Att de väljer Arenastaden visar att vi har lyckats i vår ambition med att skapa en attraktiv plats och attrahera ytterligare ett av Sveriges största företag till området, säger Christian Hermelin, vd Fabege.

De nya kontorskvarteren har en bruttoarea på cirka 100 000 kvadratmeter. Alessandro Ripellino Arkitekter har ritat SEB:s nya kontorsfastighet Pyramiden. Utmaningen har varit att skapa en sammanhängande och effektiv kontorsmiljö åt ett stort företag och samtidigt skapa en levande stadsmiljö.
– Vi valde att dela upp kontoret i tre kvarter som med sin placering och utformning lämnar plats för torg och stråk. Husen binds samman med glasövergångar. Det blev vår lösning för att skapa en sammanhängande kontorsbebyggelse av denna storlek som samtidigt gör stadsmiljön levande, säger Alessandro Ripellino.

Skillnaden mellan SEB:s största kontor Bankhus 90, som Alessandro Ripellino står bakom, och Pyramiden visar ett kulturskifte i svensk arkitektur, menar Alessandro Ripellino.
– Det har blivit viktigare för företag att befinna sig på platser där människor kan komma i kontakt med varandra. De ser det som en konkurrensfördel. På 80-talet ville man skapa den perfekta anläggningen men idag vill man skapa en god stadsmiljö och ingå i en helhet. Företagen har blivit mer utåtriktade, säger Alessandro Ripellino.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]