Nya perspektiv på den smarta staden

STADSUTVECKLING Han räknas som en av de mest inflytelserika när det handlar om smarta städer. Men Sepehr Mousavi menar att vi ofta tänker fel. Läs om hur det borde gå till enligt honom.

Opinion

Förvaltning

OK med OVK?

FÖRVALTNING När OVK infördes 1991 var syftet att säkerställa ett bra inomhusklimat samt att ventilationen fungerar som den ska. Men nu höjs röster för att lagstiftningen halkat efter och att nya lagar bör införas. Kanske är det dags att ersätta OVK med nåt nytt?

Ett kontor för bättre hälsa

Kontorsmiljö Med miljöcertifiering skapas sunda byggnader. Nästa steg är att utforma kontor som leder till bättre hälsa, välbefinnande och produktivitet. Castellum har valt att tillämpa certifieringen WELL i alla fastigheter man bygger och utvecklar. Ett ökat fokus på byggnadens sociala hållbarhet skapar en mängd värden för de företag och människor som vistas i byggnaden.
2018-10-05

Olika blir det nya normala

Kontorsmiljö Projektet Universellt Utformade Arbetsplatser vill bidra till ett perspektivskifte. Fokus ska flyttas från individanpassade lösningar,till att redan från början ta hänsyn till och utforma arbetsplatsen efter människors olikheter.
2018-10-05

Riksbyggen får uppdrag om skötsel av Gävle slott

Förvaltning Riksbyggen har ingått avtal med Statens Fastighetsverk om yttre skötsel av Gävle Slott och det gamla Länsfängelset. Slottet och det före detta fängelset är två av Gävles kulturhistoriskt mest viktiga byggnader.
2018-10-04

Fem techtrender att ha koll på

Digitalisering Digitaliseringen har tagit fart på allvar. Här är fem tekniska innovationer som fastighetsbranschen inte kan blunda för framöver.
2018-10-03

Koll på husets hälsa

Smarta hus Det smarta huset kommer både att ställa sin egen diagnos och sätta in rätt åtgärd. Men redan idag finns det flera digitala hjälpmedel som underlättar skötseln av huset. Här är tre exempel som är relativt enkla att installera.
2018-10-02

Smarta staden knackar på

Drönarleveranser, hemtjänstrobotar och regnvatten i toaletterna. Den smarta och hållbara staden tar steget in i våra hus. Då gäller det att landets fastighetsägare är förberedda, annars riskerar man att halka efter.
2018-09-26

Transaktion

Stendörren förvärvar av Castellum

Förvärv Stendörren köper åtta fastigheter i Västerås av Castellum via bolagsförvärv. Köpeskillingen för aktierna och andelarna uppgår till 195 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 345 miljoner kronor.
2018-10-19

Atrium Ljungberg välkomnar Academic work och Tengbom

Uthyrning Atrium Ljungberg hyr ut 2 400 kvadratmeter i Forumkvarteret i Uppsala. Academic work och Tengbom är nya hyresgäster, medan befintliga Kitchen time utökar sin yta.
2018-10-18

Nordika tecknar nytt hyresavtal i Enköping

Uthyrning Nordika hyr ut 3 500 kvadratmeter till Fruktjuice i Enköping. Avtalet har ett totalt hyresvärde om 18,9 miljoner kronor.
2018-10-17

Bygg

Nu är det dags att klimatstäda

Fokus Framgångsrik energieffektivisering till trots. Ska vi klara klimatmålen måste vi bokstavligen dammsuga atmosfären på de mängder av koldioxid som vi redan har släppt ut.
2018-10-19

Klimatsmart arkitektur

Hållbarhet Sveriges första NollCO2-byggnad ritas av Link arkitektur till Lidl i Visby. Nu hoppas man att detta är branschens framtid – byggnader som har ett nollutsläpp under sin livslängd.
2018-10-19

Så ska Skåne få fler cykelpendlare

Infrastruktur Region Skåne har gett Ramboll i uppdrag att utveckla ett koncept för länets cykelvägar. Tanken är att man genom attraktiva pendlingscykelstråk ska få fler att ta cykeln till jobbet.
2018-10-18

Balders vision av Väsby entré

Stadsutveckling Balder gick in som partner i byggandet av den nya stadsdelen Väsby entré. Nu har man tagit fram ett idékoncept, baserat på kommunens vision.
2018-10-18

White ritar kontorshus i trä

Arkitektur Vasakronans Magasin X i Uppsala blir Sveriges största kontorshus i trä. Byrån bakom är White arkitekter i Uppsala.
2018-10-17

”Alla måste skärpa sig”

Hållbarhet Byggmaterialdebatten är polariserad. IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade nyligen en livscykelanalys (LCA) av klimatpåverkan från ett flerbostadshus där man jämför byggande i betong, massivt trä och blandkonstruktioner med betong, trä och stål. Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet menar att det är oklokt att dogmatiskt låsa sig vid en lösning.
2018-10-17

Wallenstam utvecklar Artelleristallarna i Göteborg

Renovering Artilleristallarna på Magasinsgatan ska fräschas upp. Fasaden renoveras och de igenmurade fönsterna öppnas och ett nytt orangeri ska byggas på gården intill fastigheten.
2018-10-16

Karriär