Det stora detaljhandelsskiftet

REPORTAGE Digitaliseringen har skapat helt nya förutsättningar för handeln. Idag sker nästan all tillväxt på nätet. Vi är mitt i en högkonjunktur och utvecklingen väntas bara fortsätta öka.

Opinion

Förvaltning

Hög tid att mäta radon – såhär går det till

FÖRVALTNING Nu har eldningssäsongen börjat vilket betyder att radonmätning kan göras på ett tillförlitligt sätt. Det här är bra att tänka på.

Andelstalen gäller inte för finansiering av balkong

Juridik Liten eller stor lägenhet spelar ingen roll. Kostnaden för en balkongrenovering fördelas inte efter andelstal, utan efter faktiskt kostnad per lägenhet.
2017-12-08

I Vårgårda lagras solen

Energi El kan också lagras som vätgas. Vårgårda Bo­ städer är på väg att skapa ett sådant system. Ett hyreshus ska bli i princip självförsörjande året runt på solenergi.
2017-12-07

Investerar stort i förmedlingsuppstickare

Proptech Intresset för den snabbt växande plattformsekonomin är stort i fastighetsbranschen. Nu investerar två av Linköpings större fastighetsägare i proptechbolaget HomeQ.
2017-12-06

Hus laddade för framtiden

Energi Med ett energilager kan man hålla igen fastighetens effektbehov, och hålla nere kostnaden för elabonnemanget. Men de stora vinsterna väntar när energilagret kan samverka med det omgivande elnätet. Där är vi inte riktigt ännu.
2017-12-06

Boverket beviljar 145 miljoner till utemiljöer

Utemiljö Utemiljöer i socioekonomiskt utsatta bör förbättras. Därför har Boverket beviljat 145 miljoner kronor för upprustning och kompletteringar i befintliga miljöer.
2017-12-05

Intelligenta hus samlar sin data

Proptech Det pratas ofta om artificiell intelligens (AI) och machine learning. Men vad är det? Och hur kan teknikerna appliceras på fastighetsbranschen?
2017-12-01

Transaktion

Rikshem förvärvar 257 lägenheter i centrala Västerås

Transaktion Rikshem utökar beståndet med tre bostadsfastigheter i nyproduktionsområdet på Lillåudden och Öster Mälarstrand i Västerås.
2017-12-15

HSB köper byggrätter av Samhällsbyggnadsbolaget

Transaktion HSB förvärvar 10 000 kvadratmeter byggrätter för bostadsändamål av Samhällsbyggnadsbolaget i stadsdelen Born i Falun. Området är under utveckling och ska rymma både bostäder, service och ett parkområde intill Faluån.
2017-12-13

Swedavia säljer hotellfastighet på Arlanda flygplats

Transaktion Hotellfastigheten säljs till ett underliggande värde om drygt 1,3 miljarder. Köpare är Pareto Securities bolag som ägs av Wenaasgruppen AS och O.G. Ottersland AS.
2017-12-12

Bygg

Göteborg stadsplanerar för självkörande fordon

Stadsplanering Stadsbyggnadskontoret i Göteborg ska undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig hållbar stadsplanering. I projektet kommer staden att titta på framtidens behov av parkeringsplatser, trafiksäkerhet, tillgänglighet och hur det offentliga rummet kan användas.
2017-12-14

Markanvisningen för Lunds östra stadsentré avgjord

Bygg En lekfull variation av material och arkitektur var avgörande för kommunen när vinnaren i markanvisningstävlingen för den östra delen av Södra Råbylund utsågs.
2017-12-14

”Nu är det läge att bygga billigt”

Intervju Bostadsministerns budskap är tydligt. Inbromsningen på bostadsmarknaden är ett bra tillfälle för bolagen att rikta blickarna mot billigare bostäder. – Med tiden går det att hitta lönsamhet även för den typen av lägenheter, säger Peter Eriksson.
2017-12-13

Unik solcellsanläggning byggs på Chalmers

Energi Chalmers och Akademiska Hus satsar 8 miljoner kronor på att installera solceller på åtta av byggnaderna på Chalmers campus Johanneberg. Anläggningen blir en unik forskningsmiljö för att lära sig mer om hur många anläggningar anpassas i ett större elsystem.
2017-12-11

Utredning föreslår stöd och kreditgarantier

Utredning Stöd till energieffektiviserade åtgärder och kreditgarantier för att bygga eller renovera energieffektivt på svaga bostadsmarknader. Det föreslår Utredningen för energisparlån som nu har lämnats till regeringen.
2017-12-08

Crowdfunding finansierar hyreshus i trä

Bygg Att bygga hyreshus är inte komplicerat och att bygga klimatsmart i trä är inte dyrare än betong. Johan Ehrenberg, vd för ETC, anser att branschen tar ut enorma överpriser och bolaget ETC Bygg har nu lyckats få byggrätter till cirka 40 lägenheter i Västerås.
2017-12-08

Smartfront utses till Årets Framtidsföretag

Utmärkelse Eskilstunaföretaget Superfront med verksamhet inom fasadrenovering, fönsterbyten, ventilation och energibesparande åtgärder har utsetts till Årets Framtidsföretag av EEF.
2017-12-07

Karriär