Nya perspektiv på den smarta staden

STADSUTVECKLING Han räknas som en av de mest inflytelserika när det handlar om smarta städer. Men Sepehr Mousavi menar att vi ofta tänker fel. Läs om hur det borde gå till enligt honom.

Opinion

Förvaltning

OK med OVK?

FÖRVALTNING När OVK infördes 1991 var syftet att säkerställa ett bra inomhusklimat samt att ventilationen fungerar som den ska. Men nu höjs röster för att lagstiftningen halkat efter och att nya lagar bör införas. Kanske är det dags att ersätta OVK med nåt nytt?

Kom loss!

Kontorsmiljö Det talas allt mer om hur dåliga kontorsmiljöer bäddar för ohälsa. Fler fastighetsbolag talar nu om att ta ett större ansvar för arbetsplatsens utformning och därmed stärka välbefinnandet.
2018-10-05

In med ljus och rörelse

Kontorsmiljö Sue Clark ansvarar för den internationella certifieringen WELL i Sverige. Att allt fler är nyfikna på certifieringen spår hon kommer leda till tydligare policys för att främja hälsa och välmående. Kunskap och teknik om vilka insatser som behövs finns redan.
2018-10-05

Ett kontor för bättre hälsa

Kontorsmiljö Med miljöcertifiering skapas sunda byggnader. Nästa steg är att utforma kontor som leder till bättre hälsa, välbefinnande och produktivitet. Castellum har valt att tillämpa certifieringen WELL i alla fastigheter man bygger och utvecklar. Ett ökat fokus på byggnadens sociala hållbarhet skapar en mängd värden för de företag och människor som vistas i byggnaden.
2018-10-05

Olika blir det nya normala

Kontorsmiljö Projektet Universellt Utformade Arbetsplatser vill bidra till ett perspektivskifte. Fokus ska flyttas från individanpassade lösningar,till att redan från början ta hänsyn till och utforma arbetsplatsen efter människors olikheter.
2018-10-05

Riksbyggen får uppdrag om skötsel av Gävle slott

Förvaltning Riksbyggen har ingått avtal med Statens Fastighetsverk om yttre skötsel av Gävle Slott och det gamla Länsfängelset. Slottet och det före detta fängelset är två av Gävles kulturhistoriskt mest viktiga byggnader.
2018-10-04

Fem techtrender att ha koll på

Digitalisering Digitaliseringen har tagit fart på allvar. Här är fem tekniska innovationer som fastighetsbranschen inte kan blunda för framöver.
2018-10-03

Transaktion

Diös utvecklar gymlokal i Gävle

Uthyrning Diös utvecklar ny gymanläggning i Gävle. Det är World class som flyttar in i lokaler som ska erbjuda allt från gym till yoga, spinning, och gruppträningssalar.
2018-10-23

Stendörren avyttrar i Järfälla

Transaktion Stendörren Fastigheter har, via ett helägt dotterbolag, ingått avtal med Corem om avyttring av fastigheten Järfälla Veddesta 2:43. Frånträde planeras till den 15 november 2018.
2018-10-22

Stendörren förvärvar av Castellum

Förvärv Stendörren köper åtta fastigheter i Västerås av Castellum via bolagsförvärv. Köpeskillingen för aktierna och andelarna uppgår till 195 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 345 miljoner kronor.
2018-10-19

Bygg

Riksbyggen säljstartar i Täby Park

Stadsutveckling Nu börjar försäljningen av Riksbyggens 111 nya bostäder i Brf Cykelverkstaden i Täby Park.
2018-10-22

Byggstart för 500 lägenheter på Hisingen

Stadsutveckling Balder byggstartar för omvandlingen av Långströmsgatan i Göteborg.
2018-10-22

Borlänge är Sveriges fulaste stad

Utmärkelse Sveriges fulaste stad är utsedd. Efter att 6 666 personer sagt sitt i Arkitektuppropets omröstning står det klart att Borlänge tar hem den föga eftertraktade utmärkelsen.
2018-10-22

Nu är det dags att klimatstäda

Fokus Framgångsrik energieffektivisering till trots. Ska vi klara klimatmålen måste vi bokstavligen dammsuga atmosfären på de mängder av koldioxid som vi redan har släppt ut.
2018-10-19

Klimatsmart arkitektur

Hållbarhet Sveriges första NollCO2-byggnad ritas av Link arkitektur till Lidl i Visby. Nu hoppas man att detta är branschens framtid – byggnader som har ett nollutsläpp under sin livslängd.
2018-10-19

Så ska Skåne få fler cykelpendlare

Infrastruktur Region Skåne har gett Ramboll i uppdrag att utveckla ett koncept för länets cykelvägar. Tanken är att man genom attraktiva pendlingscykelstråk ska få fler att ta cykeln till jobbet.
2018-10-18

Balders vision av Väsby entré

Stadsutveckling Balder gick in som partner i byggandet av den nya stadsdelen Väsby entré. Nu har man tagit fram ett idékoncept, baserat på kommunens vision.
2018-10-18

Karriär