[ Annons ]

Foto: Vänsterpartiet.
Publicerat 18 juni, 2021

”Man ska inte slå sönder den svenska modellen”

Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Momodou Malcolm Jallow menar att kollektiva förhandlingar är centralt och att allt annat är sekundärt. Han stänger även dörren för justeringar av utredningen om fria hyror.

Vad är det exakt som ni i Vänsterpartiet inte är beredda att kompromissa om för att lägga ner era röster i misstroendeförklaringen? 

– Man ska inte slå sönder den svenska modellen där parter själv ska förhandla och komma fram till hyran.  Det är en demokratisk fråga och att ta bort den möjligheten är inte acceptabel. Sedan finns andra saker som är djupt problematiska. Man ska utgå från KPI men kunna frångå om det blir ändrade förhållande utan att definiera exakt vad, som att kommunen bygger vägar eller vårdcentraler som inte finansieras av fastighetsägare utan av skattebetalare. Det är inte rimligt. 

[ Annons ]

Utredningen föreslår att hyrans rimlighet alltid kan prövad i en hyresnämnd, räcker inte det?

– Jo, men vi vet hur hyresnämnder dömer i alla andra ärenden, 94 procent av alla deras utslag gynnar fastighetsägare. Så det är inget konsumentskydd som vi ser det.

Idag finns redan läge, kvalitet och attraktion som styr hyran till stor del. Vad blir skillnaden tror du?

– Skillnaden är att idag det är parterna som avgör det. För oss är det en väsentlig skillnad. Bostadspolitiken fungerar inte och de behövs förändringar. Men förhandlingsmodellen ska man inte röra. 

Nu säger utredningen att det man även kan fortsätta med presumtionshyra som är en överenskommelse. Räcker inte det som alternativ? 

– Det finns en problematik med presumtionshyror men vi respekterar att parterna kommer överens om kostnadstak och så vidare. Men fastighetsägare vill trots de tjäna än mer pengar. Och den girigheten är inte sund nu när vill lever i ett samhälle med pandemi, med många arbetslösa och fattigpensionärer som lever på 14 000 kronor. 

Anser du att det inte bör finnas någon avkastning för en fastighetsägare som satsar kapital? 

– Nej, vi säger inte att det ska vara noll avkastning men det måste vara inom rimlighetens gräns. Folk måste kunna betala och kunna leva ett värdigt liv. Att i ett läge som idag öppna upp för att fastighetsägare ska kunna höja hyran med 50 procent är inte rimligt. 

Men det handlar väl om nyproduktion, inte hyror i det befintliga beståndet?

– Utredningen skriver om konverteringar och tillbyggnation, vad handlar det om? Även om man talar om nybyggnation kommer det på sikt att gälla alla bostäder. 

Men det står väl inte i förslaget från utredningen?

– Nej, men vi vet vad det kommer leda till. Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson har gått ut sagt till att det här är första steget och sedan ska gälla hela beståndet. 

Men något sådant ligger ju inte på bordet när ni ska rösta på måndag? 

– Så du menar att man ska vänta tills det gäller alla  lägenheter innan vi ska reagera. Nej, vi vet vad det leder till och det måste stoppas redan nu, sedan är det för sent. Socialdemokraterna talar om en procent om året, men för varje procent varje år blir det i slutändan fler bostäder som berörs. 

Hur tror du att bostadsmarknaden kommer att förändras om utredningens förslag antas?  

– Det blir katastrofalt, det är idag bostadsbrist i nio av tio kommuner. Det som byggs blir ännu dyrare. Man cementerar fattigdomen om man bygger bostäder som är 50 procent dyrare, de svagare i samhället, som pensionärer och hemlösa kommer aldrig ha råd.

Blir det verkligen 50 procent dyrare, de flesta inom fastighetsbranshen bedömer att det är svårt att ta högre hyra i nyprodukton  än de som råder nu.

– Konsultföretaget Ramboll har tagit fram en rapport som visar tydligt att hyran sannolikt ökar till mellan 15 till 50 procent om hyran slpps fri. 

Gäller inte den bedömingen i befintligt bestånd?

– Nej. Även nyproduktion, i jämförelse med dagens hyror* .  Man kan inte heller införa marknadshyror utan att det byggs fattigbostäder och planen är att bygga med låg kvalitet i ghettosamhällen där alla fattigpensionär kommer att hamna, och med ökad segregering som följd. 

Regeringen säger att man skapat många bostäder och med investeringsbidrag där hyran är lägre och inte är fri. Räcker inte det för gruppen som har minst i plånboken?

– Nej, det är bra, men det räcker inte man bygger 40 000  till 60 000 bostäder. Det behövs nästan över 160 miljarder varje år i investeringar och sedan lägger regeringen fram tre miljarder varje år, det måste ökas betydligt om man ska nå den nivån.

Om det satsas mer pengar på billigare bostäder, kan vi inte då ha en parallell marknad till de som vill betala och få tillgång till andra bostäder? 

– Nej i grunden handlar det om att hyresgäster ska kunna påverka. Fastighetsägare ser bostäder som bilar, man kan välja bort en bil men det är en rättighet att ha en bostad, vi kan inte ha bostäder som ett investeringsobjekt, det är en rättighet och den kan vi vi inte förhandla bort.

Om Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommer överens om en skrivning som är godtagbar för båda parter, kommer ni då att rösta för ett misstroende? 

– Är det så att parterna är eniga om att gå tillbaka till som det varit finns ingen anledning att lägga fram misstroendet. Men regeringen vill inte det, man talar om samtal och det är inte samma sak. 

Rapporten som Momodou Malcolm Jallow hänvisar till är denna som Hyresgästförenigen beställt av Ramboll.

I redovisningen står: ”Skattningen av marknadsmässiga hyresnivåer i denna rapport bygger till stor del på antagandet att hyresnivåerna i nyproducerade bostäder ligger på en marknadsnivå”

Antagandet av 50 procentiga höjningar gäller alltså inte för nyproduktion. 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]