[ Annons ]

Går det inte att höja presumtionshyrorna kommer det att kyla ner intresset att bygga nytt menar Fastighetsägarna. Foto: Shutterstock
Publicerat 22 mars, 2021

”Utredningen om fria hyror kommer lägligt”

Två domar i hyresnämnderna i Göteborg och Umeå har satt frågan om presumtionshyror på sin spets. Presumtionshyror behöver behöver följa den allmänna hyresutvecklingen på orten, menar man.

Ärendena i de två hyresnämnderna rör dels några fastighetsägare med 1 500 lägenheter i Umeå. Där yrkade man på mellan 4 till 5,7 procents höjningar för åren 2017–2020. I Karlstad ville hyresvärden ha 2,1 procent för åren 2014–2020. Utslaget i nämnderna blev noll i båda fallen.

Skälen som anges i domarna är att fastighetsägare blir överkompenserade om hyran höjs lika mycket i procent för presumtionshyror som andra hyror och att det skulle leda till att gapet mellan presumtionshyror och brukshyror skulle öka under de 15 år som presumtionshyran gäller, och att detta inte varit lagstiftarnas avsikt.

[ Annons ]

– Vi förstår faktiskt inte hur hyresnämnden resonerar. I förarbeten till aktuell lagstiftning är det tydligt att presumtionshyror ska kunna följa kostnadsutvecklingen. Trots att det har skett en hyresutveckling på i vissa fall 8 procent anser nämnden att det inte är skäligt att aktuella lägenheter får en höjning, men vad som är skäligt har de inte tagit ställning till, säger Boris Pejic, jurist på Fastighetsägarna GFR som företräder bostadsbolaget i Karlstad.

Den delikata frågan om vad som är skäligt och hur lagen ska tolkas ligger nu på hovrättens bord eftersom Fastighetsägarna GFR överklagat beslutet i Karlstad. Rune Thomsson, tidigare chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige och idag konsult påpekar att lagen om presumtionshyror när den tillkom 2006 utgick från att allmännyttan var hyresnormerande och ska bygga på självkostnadsprincipen.

– Nu är det inte så längre men bevisligen har hyresgästföreningen haft framgång med att under många år motsätta sig höjningar för presumtionshyror och saken kommer inte prövas förrän nu. Kanske är lösningen att höjningar får göras i krontal istället för i procent för att inte öka skillnaden mellan bruksvärden och presumtionshyror, säger Rune Thomsson.

Utslaget från hovrätten kan få stora effekter på bostadsbyggandet menar Rikard Ljunggren, chef för näringspolitik på Fastighetsägarna GFR,

– Om en fastighetsägare som bygger nytt får noll kronor i höjningar i femton års tid innebär det i reala termer att hyran sänks. Intentionen med presumtionshyror var väl att förbättra möjligheterna för nyproduktion, inte att försämra det, säger Rikard Ljunggren. 

Han anser att rättsfallen i Umeå och Karlstad visar på behovet av reformer med förutsägbarhet och rimliga villkor för att det fortsatt ska vara intressant att bygga hyresrätter.

– Den statliga utredningen som nu tas fram om fri hyressättning vid nyproduktion kommer lägligt, säger Rikard Ljunggren.

Utredaren, Kazimir Åberg, hovrättsråd och vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt ska presentera sina förslag senast den 31 maj 2021. Ärendet kring presumtionshyror som ligger på hovrättens bord lär han säkert uppmärksamma.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]