[ Annons ]

Anna Broman på Byggföretagen tror att ungas husdrömmar är svårare att förverkliga, med tanke på högt ställda krav på kontantinsats och inkomstnivå för att få ett bolån.
Publicerat 31 mars, 2022

Unga drömmer om villa

En färsk undersökning från Byggföretagen visar att villadrömmen fortfarande är stark hos landets unga. Men få tror på möjligheterna att nå dit.

På uppdrag av Byggföretagen har Novus intervjuat dryga 1000 unga vuxna i åldern 18 till 29 år om deras bostadsdrömmar. Liksom tidigare undersökningar skulle en övervägande majoritet välja villa eller radhus om valet kan ske helt utan begränsningar.

Idag, om ett år och om tre år är bostadsrätt den boendeform de flesta skulle vilja bo i. Men när de blickar fram fem år eller tio år är det villa eller radhus som är drömmen. Hela 74 procent av 18 till 29-åringarna drömmer om att bo i villa på tio års sikt. 

[ Annons ]

Men drömmarna skyms av en pessimistisk syn på bostadsmarknaden. Av de tillfrågade är det så många som sju av tio som bosparar. Men endast en av fyra tror att man kommer att bo bättre vid 30-års ålder än vad föräldrarna gjorde.

 – Bostadsbristen upplevs som den största samhällsutmaningen efter psykisk ohälsa. Ungas förtroende för bostadspolitiken är med rätta lågt, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

Enligt undersökningen bosparar 36 procent av 18-29-åringarna mer än 3 000 kr i månaden – en siffra som har ökat under tid.

– Unga vuxna tar generellt sett ett mycket stort ansvar för sin framtida boendesituation. Ändå blir trösklarna in till både den ägda och hyrda bostadsmarknaden högre och högre, säger Anna Broman

Nytt för i år är att man undersökt hur föräldrarnas boendeform påverkar bostadsdrömmarna. Här är det tydligt att en uppväxt i villa har står betydelse för preferenserna. Men även bland de som hyr sitt boende vill majoriteten i framtiden äga sitt boende enligt undersökningen.

– Villadrömmen lever i hög utsträckning. Andelen villor av det totala bostadsbyggandet har dock minskat över tid. Det gör drömmen svårare att nå, särskilt med tanke på högt ställda krav på kontantinsats och inkomstnivå för att få ett bolån, säger Anna Broman.

Hon menar att det är viktigt att politiken levererar reformer som möter de ungas drömmar. I undersökningen anser hälften av de tillfrågade att partierna inte tar hänsyn till ungas behov och 55 procent kan inte säga vilket parti som har bäst bostadspolitik.

– Det finns ett stort utrymme för politiker att ta initiativet gällande bostadssituationen för unga. Fem av tio uppger till exempel att ett förslag på subventionerat bosparande, alltså att genom avdrag göra det billigare med ett särskilt bosparande för unga, skulle påverka viljan att rösta på partiet bakom förslaget, säger Anna Broman.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]