[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige och Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen.
Publicerat 3 december, 2020

”Taxonomin kan utesluta en hel bransch”

I en gemensam skrivelse vänder sig nu Fastighetsägarna och Svenska Bankföreningen till regeringen med varningen att villkoren i taxonomiförordningen kan hota svensk fastighetsbransch.

Fastighetstidningen har tidigare skrivit om hur taxonomiförordningen riskerar att omkullkasta den svenska marknad för gröna fastighetslån och obligationer. Om nuvarande förslag genomförs skulle en mycket liten del av svenska fastighetsmarknaden bedömas som grön.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ställde sig dock oförstående till oron. Han hänvisade till att det finns andra standarder och principer på marknaden för gröna obligationer utan koppling till taxonomin. 

[ Annons ]

I en gemensam skrivelse vänder sig nu Fastighetsägarna och Svenska Bankföreningen till regeringen för att får gehör för sin oro. Man betonar att man i grunden är positiva till tydliga kriterier för hur finansmarknaden ska bidra till att klimatmålen ska uppfyllas. Men man menar att det nu finns en stor risk för problem att finansiera energieffektiva byggnader.

Problemet, som man ser det, är att kommissionen föreslår att klass A i energideklarationen ska som kriterium för att uppnå målet om begränsning av utsläpp. Det skulle föra med sig ett flertal problem.

Ett är att energiklasserna definieras på olika sätt i EU. Energideklarationer är inte heller offentliga i olika länder. Investeringskapital skulle därför kunna röra sig bort från Sverige och till de länder som satt en annan gräns.

Man betonar att det för Sveriges del skulle vara särskilt olämpligt att tillämpa klass A-kriteriet. Detta eftersom det här ställs högre krav för att uppnå klass A än vad vad man behöver uppnå enligt nybyggnadskraven. I skrivelsen betonar man allvaret: ”Detta kan i värsta fall skapa incitament för att riva befintliga byggnader som inte når upp till klass A för att istället bygga nytt där kraven är lägre satta.”

Utöver Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige och Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen, så är skrivelsen undertecknad av ett flertal vd:ar i stora fastighetsbolag som bland andra Vasakronan, Fabege och Unibail-Rodamco-Westfield.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]