[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 6 september, 2022

Snabbguide till valet – investeringsstödet

Med bara dagar kvar till valet 2022 presenterar Fastighetstidningen en guide till var de politiska partierna står i de viktigaste branschfrågorna – idag investeringsstödet.

Ett nytt statligt investeringsstöd för byggande av hyresbostäder och bostäder till studerande infördes 1 januari 2017. Syftet var att sänka byggkostnaderna och att detta skulle resultera i en jämförelsevis lägre hyra för hyresgästerna. Men när riksdagen tog beslut om statens budget för 2022 rök investeringsstödet efter årsskiftet 2021/22. Bara de redan beviljade stöden skulle slutföras.

Inför valet är det tydligt att partierna på högerkanten inte vill återinföra ett statligt investeringsstöd för att bygga fler hyresrätter, medan de övriga partierna gärna ser ett statligt stöd i nån form.

[ Annons ]

I en rapport från Byggfakta, som kom i våras, har man sammanställt resultatet av en enkätundersökning hos branschen kring effekterna av avskaffandet av investeringsstödet. Nästan åtta av tio (78%) tror att det slopade stödet kommer att leda till minskat bostadsbyggande, och vill ha tillbaka investeringsstödet. En majoritet av dessa vill dock se en annan utformning.

I en intervju med Fastighetstidningen sa Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Momodou Malcolm Jallow att partiet ville ha kvar det tidigare stödet, som avvecklades av de borgerliga partierna vid årsskiftet. 

Vänsterpartiet har därför föreslagit ett tioårigt moratorium för dagens överskottsmål i den offentliga budgeten, det för att möjliggöra ett omfattande investeringsprogram för klimatet på 700 miljarder kronor. Av det tänker vi att 130 miljarder ska gå till bostadsbyggande.

Inför ett investeringsstöd för att det ska byggas fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i.

Socialdemokraterna är också positiva till ett stöd, och skriver på sin hemsida att de vill ”införa ett investeringsstöd för att det ska byggas fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i.”.

Miljöpartiet är inne på samma spår, och framhåller klimatet som en viktig anledning. Partiet vill därför ”bygga fler klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror, utveckla och utöka investeringsstödet som gjort det billigare att bygga och se till att fler kan äga sin bostad”.

Utveckla och utöka investeringsstödet som gjort det billigare att bygga och se till att fler kan äga sin bostad

Centerpartiet har valt att inte prioritera investeringsstöd i sina egna budgetar, sa Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson i Centerpartiet, i en intervju med Fastighetstidningen. Han anser dock att staten bör ta hand om rena marknadsmisslyckanden. Då kan det handla om att stödja enskilda hushåll genom hyresgarantier eller att rikta subventioner till sociala bostäder. 

I Centerpartiet vill vi hellre stötta landsbygden med åtgärder som utbyggd infrastruktur, bredbandsutbyggnad och stöd till småföretagande. Men om det utformas så att det riktas rätt kan jag tänka mig att stödja ett förslag om investeringsstöd.

När Fastighetstidningen intervjuade Liberalernas bostadspolitiska talesperson Jakob Olofsgård fastställde han att stödet absolut inte ska återinföras eftersom han anser att det är ineffektivt.

Riksrevisionens granskning bekräftade ju detta. Pengarna går rakt ner i fickorna på byggherrarna då det byggts för mycket som ändå hade byggts. Vi var för ett stöd om det verkligen hade gått till de resurssvaga, men det har det inte gjort.

Kristdemokraterna vill inte se ett statligt investeringsstöd, förutom för att få fram fler äldreboendeplatser. Deras recept är istället att man med regelförenklingar och bättre planprocess kan få bostadsproduktionen att öka.

Sverigedemokraterna ville att investeringsstödet skulle dras in redan vid årsskiftet 2021/22, även för de som redan blivit beviljade stöd. Partiet menar att stödet är dyrt, att det inte har haft någon effekt på byggandet och att intresset från byggbranschen varit lågt. 

Problemen på en snedvriden bostadsmarknad löses inte med subventioner.

I sin bostadsmotion är Moderaterna negativt inställda till offentlig finansiering av nyproduktion. De anser att marknadskrafterna i svensk bostadsmarknad redan begränsas för mycket.

– Vi tycker inte att man ska ösa ut miljarder ur skattebetalarnas pengar på ett trubbigt system som inte ger tillräckligt god effekt. Problemen på en snedvriden bostadsmarknad löses inte med subventioner, sa Moderaternas bostadspolitiske talesperson Carl-Oskar Bohlin, till Fastighetstidningen i somras.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]