Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 19 december, 2022

Så kan kommunalt ledarskap dämpa bostadskrisen

Eftersom regeringen inte ser ut att göra mycket för att lösa en stundande byggkris menar Kent Persson att kommunerna nu måste ta sitt ansvar.

Det kommer bli värre innan det blir bättre. De mörka molnen samlar sig på himlen och en hel del tyder på att en perfekt storm är i antågande. En storm som i så fall riskerar att stoppa nyproduktionen av bostäder, sätta fastighetsbolag i rejäl kris samt förstärka lågkonjunkturen.

Att bostadsbyggandet kommer sjunka är alla överens om. Jag tror dessvärre att man i de flesta antaganden och prognoser underskatter kraften i tillbakagången. Generellt så brukar man underskatta kraften i så väl uppgångar som nedgångar i konjunktur och byggande. Och från att ha gått från överhettning, där finansieringen i princip varit gratis, till ett läge med stark avkylning och med en finansiering som är för hög för många aktörer kommer byggandet falla kraftigt.

[ Annons ]

Regeringen verkar inte agera. Det finansiella utrymmet saknas och den finansiella situationen av regeringens budget innebär ett statsfinansiellt sparande. Ytterst ovanligt i en lågkonjunktur, men fullt begripligt för att inte göra situationen med en hög inflation än värre. Att vi på kort sikt kommer få se stöd från staten för att upprätthålla byggandet är därför inte sannolikt. Branschen får klara sig själv. Blir krisen alltför djup kommer regeringen att behöva agera för att inte arbetslösheten ska växa sig alltför hög och viktig infrastruktur hotas.

Men det politiska ledarskapet kan agera på andra nivåer än nationellt. När det gäller byggandet av bostäder spelar det kommunala ledarskapet en stor roll. Kommunalt kan man nu skyndsamt agera för att åtminstone lindra krisen något. Det finns mycket kommunerna kan göra, men låt mig göra fyra konkreta medskick:

  • Anpassa markpriserna till rådande läge. I starka tillväxtorter är markpriserna betydande och får ekonomiskt genomslag på bostadsprojekten. Genom att i denna lågkonjunktur och pressade läge sänka priserna på mark kan marginalerna landa rätt och projekt därmed genomföras.
  • Sluta med marktilldelningstävlingar som i sig blir kostnadsdrivande. De underliggande önskemålen om speciella projekt med hög nivå på gestaltning och utformning leder till höga kostnader. Kostnader slutkunden alltid får betala. Men i en tid där det är mycket svårt att räkna hem nyproduktion riskerar tävlingarna leda till att projekten helt enkelt blir för dyra.
  • Prioritera förtätningsprojekt. För många fastighetsägare är förtätningsprojekten bra ur både investering- som förvaltningsperspektiv. Ur ett kommunalt perspektiv är det oftast också bra av flera skäl. Infrastrukturen är redan på plats och rätt hanterat kan just förtätning lyfta områdens attraktivitet och leda till blandad struktur på bostäderna emellan just hyrt och ägt boende.  
  • Passa på att se över processerna i bygglovshanteringen. När trycket nu minskar är det ett gyllene tillfälle att effektivisera processerna så att de kan gå både snabbare och smidigare.

Det finns all anledning att använda en kris för att bli bättre. Oftast är det enklare att genomföra förändringar under just kristider. Det kommunala ledarskapet kan helt enkelt tända ljuset i en mörk tunnel och med det dämpa bostadskrisen. Är det att hoppas på för mycket?

Kent Persson

Gör: Samhällspolitisk chef för Heimstaden.

Mer om: Född i Örebro där han också inledde sin politiska bana. 2011–12 var han oppositionsråd i Örebro kommun. Den politisk karriären toppades av posten som partisekreterare för Moderaterna 2012–15. Sedan dess har han ägnat sig åt bostadsfrågorna.

Twitter: @kentpersson

Läs fler krönikor av Kent Persson »

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]