[ Annons ]

Märta Stenevi - Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Publicerat 22 mars, 2021

Nu tas lag som ska snabba på planprocesser

Tisdag 23 mars överlämnar regeringen en proposition till riksdagen där förslag finns på hur det går att förenkla arbetet med att ta fram detaljplaner.

Som Fastighetstidningen tidigare skrivit finns en lagrådsremiss där regeringen har olika förslag på hur man kan införa det som kallas en tydligare privat initiativrätt i plan- och bygglagen. Förslaget går nu till riksdagen och beslut som en del av överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Motiven för lagändringarna, som kommer att träda i kraft den 1 augusti i år, är att påskynda processen för detaljplaner hos kommunen. Den som vill påbörja ett projekt som kräver att en detaljplan antas bör snabbare få besked från kommunen om de avser att inleda planläggning. Propositionen föreslår bland annat att kommunen vid ett positivt planbesked ska redovisa vilket planeringsunderlag som kan behövas vid en detaljplanläggning om en byggherre begär det. Till exempel om det behövs en geoteknisk undersökning eller en utredning för att ordna vatten och avlopp.

[ Annons ]

En fördel och det som kan skynda på processen fram till färdig detaljplan, är att planeringsunderlag även kan tas fram av någon annan aktör än kommunen.  Men ansvaret för att underlaget är korrekt och tillförlitligt ska ligga kvar hos kommunen.

– Nu ger vi den som vill bygga möjlighet att vara med och ta fram de underlag som behövs redan innan detaljplanearbetet börjar, och kan därför korta tiden för planläggning. Jag hoppas att de här förändringarna kan ge snabbare planprocesser och därmed förkorta tiden fram till byggandet, säger bostadsminister Märta Stenevi, MP. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]