[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 26 oktober, 2020

Leveranstid för politiken

Nu finns möjligheterna. I sin ledare konstaterar Anders Holmestig att det, halvvägs i mandatperioden, är dags för politiken att leverera ett modernt regelverk för hyresmarknaden och konkreta åtgärder för att minska boendesegregationen.

Om 2020 hittills dominerats av pandemins konsekvenser och hur vi kan förbereda en ekonomisk omstart, så kommer vi under resterande del av 2020 och 2021 ha ett dubbelt fokus. Vi kommer fortsätta jobba för att skapa möjligheter för branschen att vara en viktig del i den ekonomiska omstarten av Sverige. Men vi kommer också sätta ett extra fokus på att de pågående bostadspolitiska utredningarna lägger förslag som ger branschen förutsättningar att bidra till ökade investeringar i nya och befintliga bostäder.

Redan i december kommer utredningen om effektivare hyresförhandlingar. Här arbetar vi för att utredningen lägger förslag som leder till att parterna i förhandlingar om de årliga hyresjusteringarna är mer jämbördiga än i dag. För det krävs en oberoende tvistelösning, men det behövs också tydliga riktlinjer för vad den årliga hyresjusteringen ska grundas på.

[ Annons ]

I maj presenterar utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion sina förslag. Utredningen är kontroversiell och beskrivs av vissa felaktigt som ett sätt att införa en oreglerad hyresmarknad med effekter på hela bostadsbeståndet. För oss är det självklart att vi inte ska ha en oreglerad marknad utan ett väl fungerande system för hur hyror bestäms, också i bostäder byggda efter en sådan reform.

Direktiven är också tydliga om ett fortsatt starkt konsumentskydd. Det handlar om att värna det som fungerar bra, samtidigt som vi utvecklar det som behöver förbättras för att främja investeringar genom en hyressättning som bättre speglar utvecklingen på den lokala marknaden.

För oss är det självklart att vi inte ska ha en oreglerad marknad utan ett väl fungerande system för hur hyror bestäms.

Med de utmaningar som följer av coronakrisen behövs fler reformer för att stimulera ökade investeringar. Att komplettera det svenska hyressättningssystemet med möjligheter som både främjar byggandet av fler bostäder och ger utrymme för en långsiktigt bättre fungerande marknad är synnerligen angeläget.

På samma sätt behöver hyreskommissionens arbete med att kartlägga lägets och förvaltningskvalitetens betydelse i hyressättningen leda till att hyresmarknadens utvecklas. Genom att hyresgästernas värderingar får större genomslag finns stora möjligheter att utveckla hyresrätten som boendeform.

I slutet av 2021 kommer utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. Utredningens direktiv är något snäva och vi kommer att arbeta för att regeringen breddar sin analys av nödvändiga åtgärder för dem som har allra svårast att få sina bostadsbehov tillgodosedda. Här ingår även ett angeläget arbete för att minska den tilltagande boendesegregationen och skapa förutsättningar för inkluderande bostadsområden och stadsdelar.

När vi nu nått halvvägs i mandatperioden är det leveranstid för politiken. Bostadsmarknaden har länge dragits med stora strukturproblem som gjort det svårare att lösa dagens bostadspolitiska utmaningar. Här har regeringen och riksdagen nu möjlighet att skapa ett modernt regelverk för hyresmarknaden som samtidigt som det värnar hyresgästernas konsumentskydd också bidrar till att det byggs fler nya hyresrätter och att de hyresrätter som redan finns är väl underhållna och attraktiva.

Det är ett tillfälle för regeringen att skapa goda förutsättningar för framtidens bostadsmarknad som är anpassat efter dagens situation och inte dåtidens förutsättningar och där vi ser fler bostäder. Fastighetsbranschen är villig att ta ansvar och bidra till en bättre bostadsmarknad – nu finns möjligheten för regeringen att ge oss förutsättningar.

Anders Holmestig,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]