Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 19 september, 2023

Krisinsikt krävs hos kommunerna

Räkna med att bostadsmarknaden har problem på lång sikt. Branschen har insett det men kommunerna måste också vakna och agera, menar Linda Lövgren.

Det finns helt olika verklighetsbilder av bostadsmarknaden just nu. Kris och katastrof säger bostadsutvecklarna. Men bland kommunerna råder lite andra tongångar. Några kommuner verkar tro att nedgången i bostadsbyggandet är övergående. Vissa menar att det inte påverkar ”just vår kommun för den är så attraktiv”.

Andra förstår fullt ut vad som händer. Det finns 290 kommuner i vårt land och utifrån mina och mina kollegors kontakter råder en mycket splittrad bild av läget på bostadsmarknaden.

[ Annons ]

Bostadsmarknaden har stora svårigheter även på lång sikt, och det är något som påverkar hela Sverige. Det främsta skälet är ränteläget. Vi har haft en styrräntenivå som är noll eller under noll i sju och ett halvt år. Därefter har räntan höjts till 3,75 procent på 15 månader.

Inte nog med att en långsiktig och kapitalintensiv bransch nu lider av enorma svårigheter att få kalkylerna att gå ihop, det har även lett till att modellen att sälja nyproducerade bostäder långt i förväg inte fungerar längre. Bostadsbyggandet kommer inte öka förrän räntan går ner till mycket låga nivåer igen, branschen börjar sälja nyproduktion på spekulation som i många andra länder eller att politiken kraftigt ändrar förutsättningarna.

Även kommuner behöver få ett krismedvetande på bred front och inse sin roll på bostadsmarknaden. Kommunerna har planmonopol och många kommuner är stora markägare. Planer är oftast finansierade av utvecklarna.

Om inga nya planer tas fram påverkas även kommunernas planavdelningar. Det kommer inte behöva byggas lika många förskolor och skolor. Annan utveckling kommer att avstanna i dess kölvatten. Det är därför så viktigt att både det offentliga och det privata agerar och allra helst tillsammans.

Min högsta önskan är att många fler öppenhjärtiga och konstruktiva samtal genomförs mellan det offentliga och det privata.

Här kommer några tips på vad som bör göras!

Ni bostadsutvecklare behöver vara öppna med vilka planer ni har möjlighet att genomföra i närtid och kommunicera det till respektive kommun. På så vis finns en chans att åtminstone några projekt kan genomföras.

Ni kommuner behöver sluta vara så projektfokuserade och skapa en sammanhållen och uppdaterad strategisk plan på vad kommunen vill. Javisst, mycket står i översiktsplanen, men snabba revideringar behövs nu när marknaden förändras snabbt. Fokusera på vad som är viktigast att åstadkomma! Är det fortfarande ett stort bostadsbyggande, så behöver planer prioriteras som har en realistisk möjlighet att faktiskt börja byggas i närtid. Pausa planer som har låg chans att bli av i nuläget.

För vad händer annars? Bostadsbranschen är långsam. Dagens långa processer medför att det tar tid innan hjulen börjar rulla igen. Under tiden har mycket kompetens gått förlorad. Många delar i vårt land uppger att de har bostadsbrist. Därför behöver kommuner vara betydligt mer proaktiva och de behöver agera nu!

Linda Lövgren

Gör: Senior bostadsanalytiker på konsultbolaget WSP och forskare inom fastighetsekonomi på KTH.

Mer om: Linda är en del av forskningsprojektet Kymmendö 4, som är Stockholms Stadsmissions nyproduktion av bostäder för strukturellt hemlösa.

Twitter: @lindaloevgren

Läs fler krönikor av Linda Lövgren »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]