Martin Lindvall, Fastighetsägarna, Kent Persson, Heimstaden och Daniella Waldfogel, Stockholms handelskammare.
Publicerat 23 februari, 2024

KD:s besked välkomnas av branschen

Att KD vill gå vidare med betänkandet om fri hyressättning var ett efterlängtat besked på många håll i branschen.

Hos Fastighetsägarna är det ett välkommet besked att KD nu vill gå vidare med förslaget om fri hyressättning i nyproduktion. Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, ser det som ett naturligt steg för en regering som återkommande hänvisat till att den vill åtgärda strukturella problem på bostadsmarknaden.

– Med den ambitionen är det ofrånkomligt att ta itu med brister i hyressättningssystemet som står i vägen för nödvändiga investeringar och gör det svårare för människor att finna den bostad de önskar. Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion tog fram ett skarpt förslag och det är naturligt att börja där när just bostadsbyggandet tvärnitar. 

[ Annons ]

Det är förstås välkommet att bland andra KD driver på för att få reformen på plats.

I de samtal Martin Lindvall för med de olika riksdagspartierna märker han en tydlig krisinsikt. Men han uppfattar samtidigt att valtaktiska hänsyn, både inom riksdagsmajoriteten och i oppositionen, står i vägen för nödvändiga åtgärder och handslag över blockgränsen.

– Det håller förstås inte i den situation vi befinner oss i. Jag tvivlar på att vare sig branschen eller väljare i allmänhet imponeras av att partierna inte förmår diskutera en bred uppgörelse som rymmer såväl reformer kring riskdelning på finansieringssidan som friare hyressättning vid nyproduktion, säger Martin Lindvall.

Martin Lindvall noterar att Larry Söder påpekar att fri hyressättning vid nyproduktion är standardförfarande i våra grannländer.

– Det utan de påstådda nackdelar som präglade den hätska debatten 2021. Det är förstås välkommet att bland andra KD driver på för att få reformen på plats även i Sverige. Sedan det värsta ståhejet lagt sig efter misstroendeomröstningen har många, även inom oppositionen, insett att reformen har förtjänster, säger Martin Lindvall.

Han tror att det på sikt kommer att leda till en omprövning och utrymme för ett brett stöd i riksdagen.  

Att KD intar en tydligare position innebär att frågan nu flyttas fram ett steg.

Även Kent Persson, samhällspolitisk chef för Heimstaden och som också företräder bostadspolitik.se där KD gjorde sitt utspel, gläds också åt beskedet.

– Att KD intar en tydligare position innebär att frågan nu flyttas fram ett steg närmare till att bli verklighet. Beskeden bör rimligen innebära att KD nu i regeringen prioriterar genomförandet, säger Kent Persson.

Han menar att det nu är rimligt att skicka ut befintlig utredning på remiss, vilket Larry Söder, bostadspolitisk talesperson för KD också klargör att det bör göras.

– Det är glädjande besked som visar att KD har insikt i hur djup bostadskrisen är och att de är beredda att agera. Därmed finns det en bred samsyn i regeringen att reformen om frihyressättning bör genomföras. Jag ser fram emot att regeringen nu också börjar agera skarpt och tar beslut och förutsättningarna för att hitta stöd i riksdagen via förhandlingar är goda, säger Kent Persson.

Han tycker också att KD med dagens utspel närmar sig en mer sammanhållen social bostadspolitik.

– Det är hög tid för det. Alltför många är idag utsatta och gårdagens generella bostadspolitik räcker inte till. Framåt krävs riktade stöd till just de utsatta och här krävs en hel rad reformer och satsningar. Att KD nu öppnar upp för en sådan diskussion är mycket välkommet, säger Kent Persson. 

Det är en åtgärd som snabbt borde kunna komma på plats.

Kristdemokraternas utspel kan ses i ljuset av den rapport som Stockholms Handelskammare publicerade i veckan. Enligt den handlar det om ett möjligt produktionsbortfall i hela landet på över 1 000 miljarder kronor fram till 2030 om inget görs åt byggkrisen, som är störst i bostadssektorn. Budskapet var att det är dags för politiken att visa initiativförmåga. Daniella Waldfogel, vice vd Stockholms Handelskammare menar att fri hyressättning i nyproduktion är ett sådant initiativ som näringslivet skulle se positivt på.

– Det är en åtgärd som snabbt borde kunna komma på plats i och med att reformen är färdigutredd. Bostadsbristen är akut. I nuläget måste politiska partier upp med allt på bordet, säger Daniella Waldfogel.

Hon menar att det är fråga som just nu bör gå långt bortom den traditionella blockpolitiken.

– Om inte de politiska partierna klarar av att komma överens om akuta åtgärder som håller över tid så kommer svensk ekonomi att skadas. Men idag är allt detta kantat av politiska motsättningar som riskerar att skada svenskt välstånd lång tid framöver, säger Daniella Waldfogel.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]