[ Annons ]

Erik Bergkvist, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna, Foto: Socialdemokraterna
Publicerat 9 mars, 2023

Bergkvist (S): ”Antagligen den del som påverkar EU:s medborgare mest”

I grunden underlättar det reviderade förslaget renovering och modernisering. Ändå har Socialdemokraten Erik Bergkvist inte bestämt hur han ska rösta när EU-parlamentet tar ställning till krav på långtgående energirenoveringar.

Socialdemokraten Erik Bergkvist valdes in i EU-parlamentet 2019. En av hans roller är den som suppleant i ITRE, EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi. Den 9 februari kunde Fastighetstidningen bekräfta hur ITRE lagt fram ett förslag, inför kommande parlamentsomröstning om Direktivet kring byggnaders energiprestanda (EPBD), där minimikraven på existerande byggnaders energiprestanda vrids upp en hel klass mer än Kommissionens redan långtgående förslag.

EPBD är en del i Fit for 55, EU:s plan för att skynda på klimatomställningen, som även rymmer förslag som grönare bränslen, energibeskattning och energieffektivisering.

[ Annons ]

– Av den klimatlagstiftning som ingår i Fit For 55-paketet är antagligen nya regler för byggnaders energiprestanda den del som påverkar allra bredast för EU:s medborgare, konstaterar Erik Bergkvist.

Det är helt avgörande att det arbetet kommer igång.

Han är i grunden positiv till förslaget. Han pekar på att det finns stora energi- och klimatvinster att göra genom renoveringar av Europas byggnadsbestånd.

– Och det är helt avgörande att det arbetet kommer igång för att vi ska klara av att uppnå EU:s energi- och klimatmål för 2030 och 2050.

Erik Bergkvist menar att EPBD kommer att hjälpa medborgarna att göra betydande energibesparingar.

– Bättre och mer energieffektiva byggnader kommer att förbättra livskvaliteten för många, samtidigt som hushållens energikostnader minskar. Det är ett viktigt verktyg för att motverka energifattigdomen i Europa, säger Erik Bergkvist.

Erik Bergkvist, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna, Foto: Socialdemokraterna

I det stora hela är han alltså välvilligt inställd till det reviderade förslaget, som han menar kommer att underlätta för renovering, modernisering och utfasning av fossila bränslen.

– Höga ambitioner och en överblickbar tidsplan ger en tydlig signal till berörda aktörer att det är grönt ljust att sätta igång arbetet, säger Erik Bergkvist.

I många delar av Europa kan relativt billiga åtgärder få stor effekt.

Men det finns invändningar även från Socialdemokratiskt håll. Erik Bergkvist önskar att förslaget hade en större grad av flexibilitet med hänsyn tagen till varje enskilt medlemslands förutsättningar.

– I många delar av Europa kan relativt billiga åtgärder få stor effekt, medan vi i Sverige av naturliga skäl redan har ett välisolerat byggnadsbestånd. Förslaget om zero-emission-buildings kan, som det är utformat idag, få mycket oönskade konsekvenser för utvecklingen av stora delar av norra Europa då förslaget inte är anpassat för de klimatförutsättningar som råder här, säger Erik Bergkvist.

Men än är det för tidigt att säga hur han kommer att rösta i parlamentet.

 – Vi är ännu i analysfasen och i diskussioner kring förslaget inom vår partigrupp, säger Erik Bergkvist.

[Fler artiklar i temat]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]