[ Annons ]

Göran Cars
Publicerat 25 maj, 2018

Professor i ny roll ska få fart på stadsbyggnadsprocesser

Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH, berättar om sin nya roll i Utopia Arkitekters nystartade projektutvecklingsverksamhet och ger i farten sina bästa tips på samhällsbyggnadsprojekt att besöka i sommar.

Efter dryga 20 år på KTH blir nu Göran Cars projektledare på Utopia Projektutveckling. Dock har han hela tiden haft ett finger med i något projekt utanför den akademiska världen. Så det är inte en helt ny miljö han träder in i. Mest uppmärksammad har han varit som ansvarig för stadsflytten av Kiruna. Därifrån tar han med sig viktiga erfarenheter.

[ Annons ]

– Viktigast är insikten att det inte går att kommuner först sitter och detaljplanerar, sen ska projektutvecklaren komma in, därefter kliver arkitekten in och till sist byggföretaget. Det blir en massa luckor och glapp. Man måste sitta tillsammans med ett tydligt formulerat uppdrag som ska förverkligas i effektiv form, säger Göran Cars.

Samma tänk finns i Örebro. Utopia Arkitekter är sedan förra året partner i Örebro kommuns projekt ”Vi ger arkitekten makten”. Göran Cars är i dag projektledare för ett kontorsprojekt där Utopia Arkitekter tilldelas en markreservation i centrala staden. Erfarenheter han mer än gärna vill sprida över landet.

– Vi håller på att utveckla samma modell på flera håll i Sverige. Det handlar om att redan i ett tidigt skede utveckla ett nära samarbete mellan arkitektkontor, en långsiktig ägare och byggare för att undvika alla j-la återvändsgränder, omtag och sura konflikter under resans gång. Det gör att man på en gång ser om man är på rätt väg, att det går att det är tekniskt- och ekonomiskt genomförbart. Och som ett plus får man en väldigt kreativ miljö där arkitekten hela tiden arbetar simultant och skissar på alternativ. Istället för att tjafsa hittar man tillsammans nya lösningar där man stöter på problem.

Är det en del av lösningen på den svenska bygg- och bostadskrisen?

– Ja, definitivt. Modellen kan dels få fart på nödvändiga processer. Dels kan man också skapa bättre kvalitet och göra saker billigare. I förlängningen ser jag också att det kan leda till teknikutveckling som gör att vi kan bygga billigare.

Vad behöver politiken leverera för att det ska fungera?

– För att kunna bygga billiga bostäder, vilket är allas mantra, måste kommunerna med i processen. Om de ställer krav på att det ska byggas och lyftas i miljonprogramsområden måste de också engagera sig. Jag för just nu samtal med ett antal kommuner. Kontentan är att om man lever upp till krav på att bygga billigt, så ska kommuner å sin sida anpassa markpris. Och inte minst att de ska kunna leverera vad som krävs för att området ska vare attraktivt, exempelvis skolor.

Arbetet sker inom Utopia Projektutveckling, som är ett systerbolag till Utopia Arkitekter. Målsättningen är att i nya samarbetsformer utveckla planerings- och projektprocessen för att sätta ett större fokus på värdeskapande och kvalitetsfrågor.

– Vi har påbörjat en fantastiskt spännande resa i en bransch som står inför mycket stora förändringar under de kommande åren. Vår idé om att i våra projekt skapa större stadskvaliteter för en bredare intressentgrupp handlar om att utmana traditionella arbets- och tankesätt och fånga nya möjligheter med alla de medel som står till buds i dag. Så den turbulens och sug efter nytänkande som nu kännetecknar branschen passar oss ganska bra, säger Göran Cars.

 

BONUS: De tre bästa samhällsbyggnadsprojekten att besöka i sommar (enligt Göran Cars)

På första plats. Självklart med versala bokstäver i fetstil: KIRUNAS NYA STADSKÄRNA. Det handlar både om att kunna se vad som håller på att försvinna, men också den nya stadskärna som börjar ta form.

På andra plats. Uppsala Centralstation. Här finns det klassiska med en stadssida på ena sidan av stationen, och som amerikanerna säger ”the other side of the tracks”. Här har man på ett riktigt snyggt sätt byggt ihop de två sidorna, och skapat en ny viktig mötesplats.
På tredje plats. Upplands Väsby. Här han man lyckats förvandla vad som var en ganska typisk och tråkig förort till en intressant och urban stadsmiljö genom att systematiskt arbeta med både bostäder, verksamheter, kultur och allmänna platser.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]