En del av Signalistens bestånd i Råsunda.
Publicerat 28 januari, 2020

Vill se en gemensam definition av trygghetscertifiering

Nu ska det kommunala bolagen Signalisten trygghetsbesiktiga samtliga bostadsområden i beståndet. Ulf Malm från företaget Svensk Trygghetscertifiering skulle gärna se en vedertagen definition av trygghetsarbete.

De besiktningar som Signalisten nu ska genomföra både utomhus och inne i fastigheten. I allmänna utrymmen görs säkerhetskontroller som till exempel kontroll av belysning och test av lås till ytterdörr. I Arbetet är hyresgästerna inbjudna att medverka genom representanter från boråden.

[ Annons ]

– Att förbättra tryggheten är en nyckelfråga för Signalisten precis som för många andra fastighetsägare. Besiktningarna är en av flera satsningar som kommer att genomföras under året för att våra hyresgäster ska känna sig trygga i och runt sina hem, säger Magnus Nilsson (M), styrelseordförande på Signalisten.

Arbetet utförs tillsammans med Svensk Trygghetscertifiering och ska resultera i konkreta åtgärder och mätbara resultat. Svensk Trygghetscertifiering är ett bolag bildat av Ulf Malm och Lennart Levander, båda med lång erfarenhet av brottsförebyggande arbete i bostadsområde. Bolaget använder sig av särskilt utbildade besiktningspersoner som också utfärdar certifieringar, alla med polisiär bakgrund. Deras trygghetskontroller används av Fastighetsägare Järva och i ett flertal andra områden. Certifieringen innebär att ett flertal definierade krav ska uppfyllas.

Men det finns idag ingen allmänt vedertagen definition av trygghetscertifiering.

– Jag har i tidigare sammanhang deltagit i samtal med Boverket som lyft frågan. Men vad jag vet finns det idag inga planer i sikte på att skapa den typen av mer generella regler för hur ett trygghetsarbete ska definieras, säger Ulf Malm, vd Svensk Trygghetscertifiering.

Med tanke på hur högt brottsförebyggande och trygghetsstärkande arbete står på mångas agande anser Ulf Malm att det  vore en god idé att skapa gemensamma definitioner. Han tycker att det egna bolagets certifiering kunde vara en god utgångspunkt.

– Här får man ett direkt mått på trygghetsarbetet. Och ju fler som gör detta, desto mer allmänt vedertaget blir det.

Men hur vet man att det faktiskt blir tryggare med er certifiering?
– Vi har tre tydliga exempel från stora bestånd i Stockholm där tryggheten i NKI (Nöjd kund index) ökat med upp mot 20 punkter efter att man genomfört de åtgärder som ingår i certifieringen. Vi kan också se ett tydligt samband där de fastigheterna har en väldigt låg grad av bostadsinbrott. Det är en bra brottskategori att mäta eftersom det är låga mörkertal på grund av att de flesta är försäkrade och anmäler vad som skett.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]