Illustraton: Johan Isaksson
Publicerat 28 oktober, 2019

Vem blir först med …

Teknikutvecklingen går framåt i fastighetsbranschen och en rad nya och innovativa idéer är att vänta de närmaste åren. Vi lät fem experter sia om vad som kan bli nästa stora grej i branschen.

… ATT ERBJUDA EN UTBILDNINGSGALLERIA FÖR DET LIVSLÅNGA LÄRANDET?

”Stadskärnans erbjudande genomgår en förändringsprocess där handeln utgör en mindre del av kakan medan kommersiell service växer. Blir samhällsservice nästa dragare?

[ Annons ]

Jag tror att behovet av ett livslångt lärande kommer att öka allt mer i en värld som ständigt förändras och där nya kompetenser efterfrågas. Fortbildning kan bli en service som erbjuds där människor befinner sig – till exempel i våra stadskärnor.

Jag ser framför mig att den kan ta formen av både en utbildningsgalleria eller mindre popup-er i lokala centrum för tillfälliga kurser till kurser av hela kataloger på ett och samma ställe i en slags utbildningsgalleria.”

Helena Olsson,
chef för stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm

… ATT LANSERA SOCIALT HÅLLBARA KONTRAKT?

”Gröna kontrakt vet många vad det är (avtalsmall med inbyggt miljötänk som ger fastighetsägare möjlighet att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en bättre miljö). I framtiden kommer det också finnas socialt hållbara kontrakt där hyresgästen förbinder sig att upplåta en del av lokalen, till exempel ett konferensrum efter arbetstid, för sociala ändamål så som språkkafé, läxhjälp eller att låta en ideell förening ha sina möten där. För visst måste befintliga lokaler kunna utnyttjas mer och av fler?

Det talas av många om social hållbarhet, men det är dags att omsätta ord i handling. Så, vem blir först med att upplåta sina lokaler?”

Caroline Szyber,
Rådgivare inom bostads- & byggfrågor

… ATT SAMLA ALL DATA OM FASTIGHETERNA I EN OCH SAMMA MODELL?

”Jag tror starkt på en samlad modell som hela tiden aggregerar mer och mer exakt data om våra fastigheter. Idag har fastighetsägare generell information, data och kunskaper om fastighetsmarknaden och sina fastigheter utspritt över diverse system, dokument, i Excel och så vidare. Det är rätt kostsamt och krångligt att samla ihop denna information vid exempelvis en värdering, en transaktion eller vid analyser.

I framtiden tror jag man kommer gå mot att alltid ha denna information uppdaterad och digital, samtidigt som den är aggregerad med annan information – i en datamodell. När man vill åstadkomma en sådan aktivitet som nämns ovan handlar det ’bara’ om att ge rätt personer tillgång till rätt information via en digital mötesplats. Hela processen för sådana aktiviteter blir således snabbare, enklare och billigare för alla involverade parter samt att insikter och analyser blir signifikant mer kvalitativa. Vid varje given tid har du en digital tvilling av din fastighet, som du också tillgängliggör för andra.”

Jacob Philipson,
vd på Datscha

… ATT ERBJUDA EN DELNINGSAPP FÖR LEDIGA MÖTESRUM ELLER KONTORSPLATSER?

”När kommer motsvarigheten till Voi (och andra varianter för att hyra elsparkcykel via en app) för lediga mötesrum eller kontorsplatser? Redan nu har flera fastigheter tekniken för att kunna publicera lediga mötesrum eller kontorsplatser. Det är bara en tidsfråga innan vi ser en mer publik applikation av det. Detta kommer bli ett effektivt verktyg för fastighetsägare att hantera sina tillgångar – när det gäller mindre ytor och rum.”

Christoffer Börjesson,
CDO på Fastighetsägarna Stockholm och Service

… ATT LANSERA ETT DIGIFYSISKT EKOSYSTEM FÖR EN HEL STADSDEL?

”Att med utgångspunkt i människorna som verkar, bor och vistas på platsen skapa ett digitalt lager till stadsdelen som möjliggör möten, medskapande, delat ägande och tillgängliggörande av ytor. Med ett digitalt lager rivs de fysiska väggar som skiljer människor åt. Forskning visar att ensamhet håller på att bli vår nya folksjukdom, speciellt i storstäderna. Genom att skapa fysiska förutsättningar och till det addera ett digitalt lager som förenklar och bjuder in till gemenskap och engagemang, kan ensamhet motverkas.

Formalinfabriken i Atrium Ljungbergs nya bostadsområde Nobelberget har ett communitykök som delas av boende, kontorshyresgäster och besökare. Där finns också ett oprogrammerat scenrum, vilket skapar fysiska förutsättningar för en community på riktigt.

Så vem blir först med ett digifysiskt ekosystem för en hel stadsdel?”

Julie Améen,
affärsutvecklare inom digitalisering och innovation, Atrium Ljungberg

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]